tiistai 22. toukokuuta 2018

Häirintäyhdyshenkilöt auttavat, jos kohtaat epäasiallista kohtelua // Harassment officers help you if you face mistreatment


Helsingin Sanomissa julkaistiin viime viikolla korkeakouluissa tapahtuvaa kiusaamista käsittelevä artikkeli [1]. Jutussa haastateltiin yhtä ammattikorkeakoulussa ja yhtä yliopistossa kiusatuksi joutunutta henkilöä sekä dosentti Maili Pörhölää, joka on tutkinut kiusaamista.

Artikkelissa viitataan vuonna 2016 tehtyyn Opiskelijabarometriin, jonka tulosten mukaan n. 7 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on kohdannut kiusaamista. Pörhölän mukaan kiusaaminen korkeakouluissa on lähes yhtä yleistä kuin yläkoulussa, mutta sen muodot ovat erilaisia; perusteeton opintoihin liittyvä arvostelu, kaverisuhteiden vahingoittaminen ja sosiaalinen eristäminen ovat yleisiä kiusaamisen muotoja korkeakouluissa.

Kiusaamista tapahtuu valitettavasti myös korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. //
Unfortunately there is bullying also among university students.

Kaikenlainen kiusaaminen, ahdistelu ja muu epäasiallinen kohtelu ovat ehdottomasti tuomittavaa käytöstä, ja jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa ympäristössä. HAMKO nimeää vuosittain kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat tukenasi ja apunasi, mikäli kohtaat epäasiallista käytöstä. HAMKOn häirintäyhdyshenkilöiden toimintaohje on päivitetty tänä vuonna toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi.

Jos tunnet, että sinua on ahdisteltu, kiusattu tai muuten kohdeltu kaltoin opiskeluympäristössäsi opintoihin tai vapaa-aikaan liittyen, voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön. Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee, auttaa ja aloittaa halutessasi jatkotoimenpiteet tilanteesi helpottamiseksi. Yhteydenottosi ja keskustelusi häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä mihinkään jatkotoimenpiteisiin ryhdytä ilman sinun lupaasi. Ainoan poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa opiskelijaan itseensä tai muuhun korkeakouluyhteisöön kohdistuu väkivallan uhka.

Tänä vuonna HAMKOn häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Maija Kranni ja Sakari Vitikka. Maija valmistui juuri kestävän kehityksen koulutusohjelmasta ja Sakari eli Sakke aloittaa syksyllä kolmannen vuotensa sairaanhoitajaopintojen parissa. Valmistumisestaan huolimatta Maija jatkaa aktiivista työtään häirintäyhdyshenkilönä ja saat häneen yhteyden sähköpostitse maija.kranni[at]hamko.fi. Saken sähköpostiosoite on sakari.vitikka[at]hamko.fi.


Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos koet tulleesi ahdistelluksi, kiusatuksi tai muuten kohdelluksi epäasiallisesti tai jos huomaat niin tapahtuneen jollekin toiselle opiskelijalle. //
You can contact harassment officers if you have been harassed, bullied or treated badly. You can take contact also if you notice that someone else has been mistreated.

Kiusaamisen ehkäisemisessä ja sen lopettamisessa meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Jos näet kiusaamista, puutu siihen ja osoita tukesi kiusatuksi joutuneelle. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä myös, jos koet, että kanssaopiskelijaasi kohtaan on käyttäydytty väärin tai jos kohtaat häirintään liittyvän ongelman, jota et itse osaa ratkaista.

Tehdään yhdessä HAMKista turvallinen opiskeluympäristö kaikille!


//


Last week newspaper Helsingin Sanomat published an article about bullying among university students [2]. In the article, two students share their experiences on being bullied during their studies at university and docent Maili Pörhölä tells about research results concerning bullying in higher education.

All bullying, harassment and other mistreatment is indefensible and student union HAMKO is working to weed out this kind of behavior from HAMK. Student union names two harassment officers every year so everybody studying at HAMK has someone to contact in case they feel harassed, bullied or treated badly at university during studies or free time. All conversations with harassment officers are confidential and harassment officer will not start further actions without student’s permission. Only exceptions are situations where a student or university community is facing a threat of violence.

This year HAMKO’s harassment officers are Maija Kranni and Sakari Vitikka. Maija just graduated from the degree programme in sustainable development and Sakari will start his third year of nursing studies next autumn. Even though Maija has graduated, she will continue her active work as harassment officer and you can contact her by email maija.kranni[at]hamko.fi. Sakari’s email address is sakari.vitikka[at]hamko.fi.

When it comes to preventing and ending bullying, we can all take part: If you see bullying, take action and show your support to the fellow student who is being bullied. You can also contact harassment officers if you feel that your fellow student is being mistreated or if you face other kind of problem concerning mistreatment and don’t know how to solve it.

Let’s work together to make HAMK safe studying environment for all!

[1] Helsingin Sanomien artikkeli on valitettavasti maksumuurin takana, mutta HAMKilaiset pääsevät lukemaan Helsingin Sanomien (ja monien muiden sanomalehtien) näköislehtiä HAMKin verkossa olevilla koneilla tai Eduroam-verkossa osoitteessa www.epress.fi. Juttu julkaistiin torstain 17.5. printtilehdessä ja se alkaa sivulta C8.

[2] Article is in Finnish and behind a paywall, but you can read it at www.epress.fi if you are using HAMK wlan or Eduroam. Article was published on Thursday, May 17 and it starts from page C8.

perjantai 13. huhtikuuta 2018

Myötätunnosta hyvinvointia // Well-being from compasion


Opiskelijahyvinvointiverkosto, johon kuuluu mielenterveyden ammattilaisia ympäri Suomea, järjestää tänä keväänä ensimmäistä kertaa valtakunnallisen Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjan. Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään keskiviikkona 18.4. ja kampanjointi jatkuu 20.4. asti.

Kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä. Kampanjan teema on ”myötätunnosta hyvinvointia”, millä halutaan muistuttaa, että mielen hyvinvointia voi lisätä pienillä, arkisiltakin tuntuvilla teoilla. Laitetaan siis yhdessä hyvä kiertämään!

Kampanjan koordinoinnista vastaa Nyyti ry. joka järjestää säännöllisesti esim. chatteja erilaisista opiskelijoita koskevista teemoista.
Campaign is coordinated by Nyyti ry. that organizes regularly for example chats where you can discuss different themes concerning student life.

Kampanjan nettisivuilla myötätuntoa käsitellään kolmesta näkökulmasta: myötätunto on tekoja, itsemyötätunto on ystävällisyyttä itseä kohtaan ja myötäinto on toisen ilossa mukana elämistä. Lämmin suositus jokaiselle näistä teemoista!

Myötätuntoa voi harjoittaa monella tavalla, ja itse aion tämän kampanjan aikana keskittyä kahteen asiaan:

Kampanjan nettisivuilta löytyy monta vinkkiä myötätunnon harjoittamiseen. Päätin valita näistä yhden, johon kiinnitän erityistä huomiota kampanjan aikana. Valitsin sellaisen vinkin, joka haastaa minua kaikkein eniten.

Uskalla toimia. Haasta itsesi myötätuntoisiin tekoihin. Myös vieraita kohtaan.

Uskaltaminen ja rohkeus eivät ole vahvuuksiani. Tämän kampanjan aikana otan selvää, pystyykö niitä lisäämään harjoittelemalla!Toinen harjoitteeni liittyy myötäitsetunnon kehittämiseen ja tämän vinkin jakoi Facebookissa jo jonkin aikaa sitten hyvä ystäväni:

Mielenterveysvinkki: teippaa peiliin söpö kuva omasta lapsuudestasi ja mieti vähän, kenelle päässäsi tai muuten vaan juttelet ja mihin sävyyn.

Tämä todella haastoi miettimään sitä, millä miten puhun itselleni – nyt on korkea aika myös tehdä asialle jotain!Sitä, miten puhumme itsellemme, kehotetaan pohtimaan myös yllä linkkaamassani tekstissä Itsemyötätunto on ystävällisyyttä itseä kohtaan:

Jokaisella meillä on sisäinen ääni, jolla puhuttelemme itseämme. Epäonnistumisen ja kärsimyksen hetkinä itseä kohtaan on helposti liian julma. Soimaamme, piiskaamme ja arvostelemme. Puhuisitko ystävällesi samalla tavalla, kun puhut itsellesi? Tuskinpa. Saatamme sanoa itsellemme asioita, joita emme sanoisi edes pahimmalle vihamiehelle.

Tämän viisauden myötä haasten teidät kaikki mukaan myötätuntotalkoisiin: ollaan ystävällisiä ja myötätuntoisia toisiamme ja itseämme kohtaan!


Terkuin
Inka HAMKOn toimistolta

//

Students’ Mental Health Day is a nationwide campaign that is being organized for the first time this spring. The aim of the campaign is to provoke conversations about current and important themes related to students’ mental health. Theme of the campaign is well-being from compassion: it is good to remember that mental well-being can be maintained and increased through small actions.

Read more about Students’ Mental Health Day here.maanantai 9. huhtikuuta 2018

Tunnelmia tuutorkoulutuksesta // Greetings from tutor training


Hei vain kaikki!
Hi everyone!

Olen Sakari Vitikka ja toimin tänä vuonna HAMKOn hallituksessa ja tehtävääni kuuluu ohjauksen ja orientaation prosessista vastaaminen. Lisäksi toimin häirintäyhdyshenkilönä. Opiskelen toista vuottani hoitotyötä Forssassa ja lähdin mukaan hallitustoimintaan avoimin mielin, ilman minkäänlaista kokemusta järjestötoiminnasta.

I’m Sakari Vitikka, member of HAMKO’s board and my area of responsibility is counseling and orientation. Also, I’m one of HAMKO’s harassment officers. I study nursing at Forssa and I’m a second year student. I came along to HAMKO’s board with an open mind without any experience from organizational activities.

Ohjauksesta ja orientaatiosta vastaava hallituksen jäsen työssään.
Board member in charge of counseling and orientation at work.
Kuva/photo: Iikka Pietilä

Vuosi on lähtenyt mielestäni hyvin liikkeelle ja koenkin, että tuutorina toimiminen on antanut paljon hyvää pohjustusta hallitustehtävääni varten. Vuoden alusta lähtien olenkin ollut yhdessä asiantuntijamme Aleksi Kurvin kanssa työstämässä ja suunnittelemassa tuutorikoulutusta, joka järjestettiin 23.-24.3 Kiipulassa.

I think the first quarter of this year has started well and I feel that my previous experience as tutor has helped me a lot in my work at student union’s board. One of my main tasks this spring is organizing tutor trainings with HAMKO’s adviser Aleksi Kurvi. The first training was on March at Kiipula in Turenki.

Tuutorivala
Tutor vow
Kuva/photo: Iikka Pietilä


88 uutta vertaistuutoria sai paljon oppia tuutoritoiminnasta. Velvollisuuksien ja haasteellisten tilanteiden lisäksi uudet tuutorit oppivat myös ryhmädynamiikasta ja ryhmäyttämistavoista. Päivät olivat pitkiä, mutta varmasti myös antoisia koulutettaville. Koulutettavat oli jaettu ryhmiin, joissa oli kattavasti jokaisesta HAMKin kampuksesta opiskelijoita ja siksi ainakin verkostoitumisen näkökulmasta niin kouluttajat kuin koulutettavatkin saivat uusia tuttavuuksia.

During the two-day training new tutors received a lot of information and practical tips about tutoring: how to encounter new students and help them get their studies and student life started, how to solve challenging situations, what are tutors’ responsibilities etc. In the training, new tutors were divided into smaller groups that had participants diversely from many HAMK campuses and degree programmes. I believe that the training was a great change to network with other students. It was long two days at the training but it was also really rewarding.

Tuutorit 2018-2019
Tutors 2018-2019
Kuva/photo: Iikka Pietilä


Seuraavaksi onkin vuorossa vastuutuutoreiden koulutus ja KV-tuutoreiden kouluttaminen. Omalta osaltani kevät meneekin niiden parissa. Seuraava iso projekti onkin sen jälkeen syksyllä, kun uudet opiskelijat saapuvat, mutta olen varma, että heitä on vastassa motivoituneet ja todella hyvät tuutorit.

My next project is organizing trainings for responsible tutors and international tutors. I’m sure that next fall we will have keen and committed tutors waiting for new students to start their studies and student life in HAMK!

Terveisin / Best regards,
Sakke

tiistai 13. maaliskuuta 2018

Jäsenyyskysely – miksi kannattaa vastata (arvonnan lisäksi)? // Membership survey – why participate (apart from the prize draw)?


Vastaamalla opiskelijakunta HAMKOn jäsenyyskyselyyn voit voittaa S-ryhmän 100 euron lahjakortin. Tämä on jo tietty hyvä syy vastata, mutta hyviä syitä on muitakin! Tässä niistä kolme:

1. Kerro meille, mikä mättää, niin tiedämme tehdä paremmin!
Syy, miksi teimme jäsenyyskyselyn, on se, että haluamme palvella jäseniämme ja muita HAMKin opiskelijoita entistä laadukkaammin. Emme halua kehittää toimintaamme pelkän kehittämisen ilosta, vaan siitä ilosta, jota paremmin toimivat palvelut tuovat jäsenillemme.


2. Kerro, mikä toimii, niin emme mene pilaamaan toimivia käytäntöjä.
Kuten edellä on mainittu, emme halua kehittää toimintaamme pelkästä kehittämisen ilosta, vaan muutosten toiminnassa tulee olla tarkoituksenmukaisia. Annat siis tärkeää tietoa myös kertomalla, mikä tällä hetkellä toimii, niin emme näperrä toimivien juttujen parissa, vaan keskitämme voimamme uudistusta kaipaaviin asioihin.

3. Ohjaa meidät laatikon ulkopuolelle!
On varmasti asioita, joihin meidän tulisi toiminnassamme kiinnittää huomiota, mutta jostain syystä emme ole tulleet niitä edes ajatelleeksi. Kerro, mitä toiminnasta uupuu ja anna palautetta myös niistä asioista, joita emme tajunneet kyselyssä suoraan kysyä. Avoimissa kentissä sana on vapaa!

Opiskelijakunta HAMKOn jäsenyyskysely on avoinna maaliskuun loppuun asti. Kiitos vastauksestasi!

//

By answering to Student Union HAMKO’s membership survey you can win a 100-euro gift token to S group. The prize draw is of course a good reason to answer but it’s not the only one! Here is three good reason to participate in the survey:

1. Tell us what’s wrong about HAMKO’s action and we’ll fix it!
The main reason why we made this survey is that we want to serve HAMKO’s members and other HAMK students even better than before. The more we get feedback from you the better we know how to improve HAMKO's action!

2. Tell us also if something is working well so we don’t go and spoil it.
We want to change the things that are wrong about HAMKO's action, not waste time “fixing” something that isn’t broken.

3. Guide us to think outside the box!
Probably there are things that should be taken into consideration in HAMKO's action – but for reason or another, we just haven’t come to think of them. Tell us what’s lacking in HAMKO's action and give us feedback also on matters we don’t ask explicitly in the survey. There are open-ended questions in the survey for this.

Student Union HAMKO's membership survey is open until the end of March. Thank you for participating!

Vastaa HAMKOn jäsenyyskyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/39E594E32B55282B.par //
Answer to HAMKO's member survey: 
https://www.webropolsurveys.com/S/86F92E9153B78281.par


keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Uusi vuosi ja uusi alku HAMKOn hallituksessa // New year and new beginning in HAMKO's board

Vuosi 2018 alkoi usealla hallituslaisella erilaisissa merkeissä kuin muutama kuukausi sitten ajatteli. Osalla oli ollut jonkin aikaa päämäärä tai toive päästä hallitukseen, osa hyppäsi ennakkoluulottomasti mukaan lyhyemmällä varoitusajalla. Mutta kuten sanotaan, parhaat asiat tulevat yllättäen. Nyt hallitus on virallisesti järjestäytynyt ja käynyt läpi erilaisia perehdytyksiä luottamustoimiinsa liittyen. 

Tänä vuonna hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto edustavat lähes kaikkia kampuksia yhtä lukuunottamatta. Ensi vuonna on edustettuna toivottavasti kaikki seitsemän. Tämä on erittäin tärkeää, jotta joka kampuksen tarpeet ja ns. ääni tulee kunnolla esiin, ja yhteistyö eri kampusten ja opiskelijoiden välillä on luontevaa. Syy miksi edustajiston puheenjohtajisto lasketaan tähän mukaan, on heidän tekemä tiivis käytännön yhteistyö koko hallituksen kanssa. Opiskelijakunnalla on hallitus, joka tekee ja päättää käytännön asioista, ja edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa, kun päätetään opiskelijakunnan asioista.

Moni kysyy minulta, millä mielellä hallitusvuoteen? Ihan valehtelematta, todella hyvällä. 

Kun hallitusta muodostetaan HAMKOlle, puheenjohtaja ei valitse hallitustaan itse, vaan edustajisto tekee kaikki nämä päätökset. Kun näitä valintoja tehtiin viime vuoden lopulla edustajiston järjestäytymiskokouksessa, olin jokaisen valinnan jälkeen enemmän ja enemmän ilahtunut. Sain hallitukseen eri kampuksilta, eri aloilta ja erilaisilla osaamistaustoilla olevia toimijoita. Näin tämän valtavana rikkautena ja vahvuutena hallituksen toiminnan kannalta. Nyt kun olen päässyt tutustumaan tiimiin, tämä tunne on vahvistunut. 


Suurin osa tämän vuoden hallituksesta koostuu uusista luottamustoimijoista. Uudella kokoonpanolla syntyy yleensä hyvää ideointia ja uusia tuulia. Ilman muutosta ja uusia ideoita ei tapahdu kehitystä. Mutta kuten usein sanonkin, pyörää on turha keksiä uudelleen. Vanhoista toiminnoista kannattaa pitää mukana niitä, jotka toimivat ja auttavat esim. säästämään aikaa. Siksi on hyvä, että mukana on enemmän kokemusta omaavia, koska heidän näkemyksensä yhdistettynä uusiin ideoihin auttaa kehittämään toimintaa eteenpäin. 


Tämä vuosi tuo isoja keskustelunaiheita opiskelija- ja opiskelijakuntakentällä. Tietosuoja ja GDPR (monelle uusi kirosana), opiskelijoiden tuet, terveydenhuolto ja sähköiset palvelut näin muutamia mainitakseni. Unohtamatta 2019 lähestyviä eduskuntavaaleja, joihin opiskelijajärjestöt tekevät poliittisia ohjelmia tai tuovat vaaliehdokkaille esiin opiskelijoille tärkeitä asioita. Näiden isompien keskustelujen lisäksi käydään tietysti jatkuvasti pienempiä ja paikallisia, joilla pyritään kehittämään toimintaa ja saamaan opiskelijoiden ääni esiin. Näiden isojen ja pienempien keskustelujen lomassa tule nykäisemään hihasta tai laita viestiä, mikäli sinulla tulee asiaa hallituslaisille. Oikein mukavaa alkanutta vuotta kaikille!


Lämpimin terveisin


Liisa Hyytiäinen

puheenjohtaja 2018

//HAMKO's board 2018 started its work in the beginning of January. We've had training and orientation periods to help us get started with our confidential posts – and now we are ready for our new challenges!

I’m really happy that HAMKO’s board and the chairpersons of the council of representatives represent almost all campuses of HAMK, we are from Valkeakoski, Lepaa, Evo, Forssa, Hämeenlinna and Riihimäki. It is important that the voice of all campuses is represented. I hope that next year we have representation from Mustiala, as well!

I think that the board and the chairpersons of the council of representatives are a good combination of experience and enthusiasm of rookies. New people bring new ideas and “veterans” have consistent vision of what student union HAMKO could and should be.

I’ll be glad to hear your ideas, too! So don’t hesitate to contact me or come and chat with me on campuses.

Happy new year everyone!

Best regards,

Liisa Hyytiäinen
President 2018