torstai 8. lokakuuta 2015

Tässä ovat HAMK:n yksiköiden johtoryhmien uudet opiskelijaedustajat lukuvuodelle 2015–2016 / Here are student representatives of HAMK’s School management groups 2015-2016

Syksy on käynnistynyt ja yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajat ovat aloittaneet toimikautensa! 

HAMK:ssa on neljä yksikköä, joiden johtoryhmissä edustaa jokaisessa kaksi yksikön opiskelijaa. Kyseessä on päättävä toimielin ja ryhmä, jossa opiskelijoita koskevia asioita on mahdollista käsitellä suoraan yksikön johdon kesken. Tutustu oman yksikkösi edustajiin, toimintaan ja innostu vaikuttamisesta!

Lisätietoa toiminnasta opiskelijaedustajilta sekä Ilona Häröltä, ilona.haro@hamko.fi, puh. +358 44 722 1008.


The autumn has begun and the School's management groups' student representatives have started their term!

There are four units in HAMK, each with a management group that has two students of the unit in question. Management group is a decision-making body and a group in which it is possible do discuss the issues concerning students directly between the unit's management. Get to know your own unit’s representatives and their work and get excited about making an effect!

More information about the work can be asked from the student representatives and from Ilona Härö, ilona.haro@hamko.fi, tel. +358 44 722 1008.


************************

Antti-Jussi Holkko ja Emma Kokkonen, Biotalouden yksikkö / School of Bioeconomy

Hei!!!

Olemme Emma Kokkonen (kestävä kehitys, Forssa) ja Antti-Jussi Holkko (Bio-ja elintarviketekniikka, Visamäki) ja olemme Biotalouden yksikön johtoryhmän uudet opiskelijaedustajat. Viemme opiskelijoiden asioita johtoryhmään, kerromme huolet ja esitämme kehitysideoita yksiköille. Olemme Teitä varten, ottakaa rohkeasti yhteyttä :)

Teidän
Emma ja Antti-Jussi


Hello!!!

We are Emma Kokkonen (Sustainable development, Forssa) and Antti-Jussi Holkko (Bioenergy and food engineering, Visamäki) and we are new student representatives of School of Bioeconomy management group.

We bring student's affairs and worries to management group and we give them ideas to development.  We are here for you, don't hesitate to contact us :)

Yours
Emma and Antti-Jussi

************************

Lauri Säilä ja Sara Holm, Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen yksikkö / School of Entrepreneurship and Business

Moikka,

Me ollaan Sara ja Lauri. Me toimitaan Yrittäjyyden- ja liiketoimintaosaamisen johtoryhmässä. Sara opiskelee liiketaloutta Visamäessä ja Lauri on International Business -opiskelija Valkeakoskelta. Tässä viestissä me kerrotaan vähän mitä me tehdään ja miksi.

Me edustamme liiketalouden, tietojenkäsittelyn, muotoilun ja international business koulutusohjelmia.

Meidän opiskelijaedustajien tarkoitus on viedä teidän opiskelijoiden palautteita ja kehitysideoita johtoryhmiin eli päättävälle elimelle joka näihin asioihin voi vaikuttaa. Näitä asioita meille voitte kertoa esimerkiksi koulutuksesta, tiloista tai henkilökunnan toiminnasta. Palautteen voit antaa myös nimettömästi.

Ottaako päähän? Tätä kautta voit vaikuttaa asioihin! On tärkeää antaa palautetta, jotta asioille voidaan oikeasti tehdä jotain.

Tuleppa jutulle tai laita mailia!Hola!

We are Sara and Lauri. We work as student representatives in management group in the School of Entrepreneurship and Business. Sara studies business in Finnish in Visamäki and Lauri is International Business student from Valkeakoski. In this mail we’ll tell you little bit what we do and why.

We represent degree programs of International Business (Valkeakoski), Design, Information Technology and Business (Visamäki).

As a student representative in this management group our task is to gather feedback and forward it to the managers. Feedback could be for an example about education, HR and facilities. Feedback can be given anonymously.

Pissed off? This way you can have an effect. It is important to give us feedback so matters can be intervened.

Come and chat with us or send us mail!


************************

Katja Laakso ja Elina Järvinen, Hyvinvointiosaamisen yksikkö / School of Wellbeing

Heippa!

Olemme sosionomiopiskelijat Elina Järvinen ja Katja Laakso. Edustamme opiskelijoita hyvinvointiosaamisen yksikön johtoryhmässä, viemällä teidän kehitysideoitanne käsiteltäviksi. Toivomme teidän tuovan meille kehitysideoita siitä, miten opiskeluasiat sujuisivat paremmin. Johtoryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Olemme ennen kokouksia tavattavissa kampuksilla, laitamme ilmoituksen intraan missä ja koska meidät tavoittaa. Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostilla, Yammerin kautta tai vetämällä hihasta, kun kohdataan. Muistakaa myös muut palautekanavat.

Olkaa aktiivisia, niin saamme yhdessä muutoksia aikaan!

Terkuin: Elina Järvinen sosonu14 ja Katja Laakso sosonu13

Yhteystietomme ovat: elina.jarvinen@student.hamk.fi, katja.ma.laakso@student.hamk.fi


************************

Mika Kiviharju ja Sergejs Kasyanov, Teknologiaosaamisen yksikkö / School of Technology

Terve moro! 

Olen Mika Kiviharju, vanha(hko) IT-opiskelija Riihimäeltä. Olen ollut teknologiaosaamisen johtoryhmän jäsenenä 4 vuotta, ja nyt alkaa viides. Nokkelimmat voivatkin päätellä monennen vuoden opiskelija saatan olla. Olen ollut aktiivinen muutenkin kuin johtoryhmässä, mukaan lukien Insinööriopiskelijaliitto IOL:ssä sekä HAMKO:ssa. Kysykää ihmeessä, jos jokin painaa mieltä. 

Hi all, I'm Mika Kiviharju, over-aged IT-student from Riihimäki. I've been working in this management group for 4 years and going for 5th at the moment. The cleverest of you can guess which year I'm studying. I've been very active in all ways possible, including The Finnish Union of Engineering Students (IOL) and HAMKO. Feel free to ask anything that comes in mind. Cheers!


Hello everyone. 

My name is Sergejs, I am 4th year student, studying Mechanical Engineering & Production Technology. I have been doing different activities in HAMK, like tutoring, marketing, working as a DP assistant, so I am involved in different branches of students' life and can help pretty much with different things. Also I participated in feedback discussion in last 4 years as on local level (DP) as on whole HAMK's level. Feel free to contact me if needed!