tiistai 21. maaliskuuta 2017

Kuntavaalit lähestyvät / Municipal Elections are approachingHyvät opiskelijat,

Olette varmasti jo kuulleet uutisista puhuttavan kuntavaaleista tai nähneet katukuvassa eri puolueiden kuntavaalimainoksia, mutta tietävätkö kaikki mistä on kyse vai ovatko nämäkin vaalit vain yhdet vaalit muiden joukossa?

Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi ja niissä valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustot päättämään kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Äänestämällä kuntavaaleissa, te opiskelijat, pääsette vaikuttamaan siihen minkälaiset ihmiset valtuustoissa päättävät kuntienne asioista. Kuntavaaleissa äänestysoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion, sekä Islannin tai Norjan kansalaisella, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Myös muut 18 vuotta täyttäneet ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos kunta on toiminut henkilön kotikuntana viimeisen kahden vuoden ajan.

Myös HAMKO on aktiivisesti ajamassa opiskelijoiden etuja tämän kevään kuntavaaleissa vaikuttamalla kuntavaaliohjelmalla ehdokkaisiin ennen vaaleja ja vaalien jälkeen vaikuttamalla valittuihin valtuustojen jäseniin.

Te opiskelijat pääsette nyt osoittamaan omaa aktiivisuuttanne ja vaikuttamaan siihen, minkälaisen opiskelijaystävällisen kunnan tai kaupungin omastanne teette. Olkaa siis aktiivisia, käykää lukemassa eri puolueiden ohjelmia ja haastakaa ehdokkaita kiperillä kysymyksillä aina kun siihen tulee mahdollisuus. Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017, joten vielä on hyvin aikaa.

Terveisin,
Niko Angervo, Opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja
Dear students,

You might already have heard news about the Municipal Elections or seen election advertisements by different political parties, but does everyone know what it’s really about or is this just another election amongst others?

In the Elections, municipal councillors and deputy councillors are elected for the next four-year term. They make decisions on municipality’s operations, economy and about organizing of the municipal services. By voting in the Municipal Elections, you have a chance to choose what kind of people are making decisions in your municipality. Persons who reach the age of 18 no later than on the election day are entitled to vote in that municipality which was their municipality of residence on 17 February 2017. In addition to Finnish citizens, those citizens of EU Member States, Iceland and Norway whose municipality of residence is in Finland are entitled to vote. Other foreign citizens are entitled to vote if they have had a municipality of residence in Finland for at least two years.

HAMKO is actively supervising the students’ interests in the Election by influencing the candidates with municipal election program and, after the election, by influencing the councillors.

You students get to show your activity and make an effect on how student-friendly your municipality or town is. Be active, read the programs of different political parties and challenge the candidates with tricky questions when there’s a chance. The election day is Sunday 9.4.2017, so there’s plenty of time.

Best regards,
Niko Angervo, Vice president of the Student Union’s Board