tiistai 22. toukokuuta 2018

Häirintäyhdyshenkilöt auttavat, jos kohtaat epäasiallista kohtelua // Harassment officers help you if you face mistreatment


Helsingin Sanomissa julkaistiin viime viikolla korkeakouluissa tapahtuvaa kiusaamista käsittelevä artikkeli [1]. Jutussa haastateltiin yhtä ammattikorkeakoulussa ja yhtä yliopistossa kiusatuksi joutunutta henkilöä sekä dosentti Maili Pörhölää, joka on tutkinut kiusaamista.

Artikkelissa viitataan vuonna 2016 tehtyyn Opiskelijabarometriin, jonka tulosten mukaan n. 7 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on kohdannut kiusaamista. Pörhölän mukaan kiusaaminen korkeakouluissa on lähes yhtä yleistä kuin yläkoulussa, mutta sen muodot ovat erilaisia; perusteeton opintoihin liittyvä arvostelu, kaverisuhteiden vahingoittaminen ja sosiaalinen eristäminen ovat yleisiä kiusaamisen muotoja korkeakouluissa.

Kiusaamista tapahtuu valitettavasti myös korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. //
Unfortunately there is bullying also among university students.

Kaikenlainen kiusaaminen, ahdistelu ja muu epäasiallinen kohtelu ovat ehdottomasti tuomittavaa käytöstä, ja jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa ympäristössä. HAMKO nimeää vuosittain kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat tukenasi ja apunasi, mikäli kohtaat epäasiallista käytöstä. HAMKOn häirintäyhdyshenkilöiden toimintaohje on päivitetty tänä vuonna toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi.

Jos tunnet, että sinua on ahdisteltu, kiusattu tai muuten kohdeltu kaltoin opiskeluympäristössäsi opintoihin tai vapaa-aikaan liittyen, voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön. Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee, auttaa ja aloittaa halutessasi jatkotoimenpiteet tilanteesi helpottamiseksi. Yhteydenottosi ja keskustelusi häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä mihinkään jatkotoimenpiteisiin ryhdytä ilman sinun lupaasi. Ainoan poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa opiskelijaan itseensä tai muuhun korkeakouluyhteisöön kohdistuu väkivallan uhka.

Tänä vuonna HAMKOn häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Maija Kranni ja Sakari Vitikka. Maija valmistui juuri kestävän kehityksen koulutusohjelmasta ja Sakari eli Sakke aloittaa syksyllä kolmannen vuotensa sairaanhoitajaopintojen parissa. Valmistumisestaan huolimatta Maija jatkaa aktiivista työtään häirintäyhdyshenkilönä ja saat häneen yhteyden sähköpostitse maija.kranni[at]hamko.fi. Saken sähköpostiosoite on sakari.vitikka[at]hamko.fi.


Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos koet tulleesi ahdistelluksi, kiusatuksi tai muuten kohdelluksi epäasiallisesti tai jos huomaat niin tapahtuneen jollekin toiselle opiskelijalle. //
You can contact harassment officers if you have been harassed, bullied or treated badly. You can take contact also if you notice that someone else has been mistreated.

Kiusaamisen ehkäisemisessä ja sen lopettamisessa meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Jos näet kiusaamista, puutu siihen ja osoita tukesi kiusatuksi joutuneelle. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä myös, jos koet, että kanssaopiskelijaasi kohtaan on käyttäydytty väärin tai jos kohtaat häirintään liittyvän ongelman, jota et itse osaa ratkaista.

Tehdään yhdessä HAMKista turvallinen opiskeluympäristö kaikille!


//


Last week newspaper Helsingin Sanomat published an article about bullying among university students [2]. In the article, two students share their experiences on being bullied during their studies at university and docent Maili Pörhölä tells about research results concerning bullying in higher education.

All bullying, harassment and other mistreatment is indefensible and student union HAMKO is working to weed out this kind of behavior from HAMK. Student union names two harassment officers every year so everybody studying at HAMK has someone to contact in case they feel harassed, bullied or treated badly at university during studies or free time. All conversations with harassment officers are confidential and harassment officer will not start further actions without student’s permission. Only exceptions are situations where a student or university community is facing a threat of violence.

This year HAMKO’s harassment officers are Maija Kranni and Sakari Vitikka. Maija just graduated from the degree programme in sustainable development and Sakari will start his third year of nursing studies next autumn. Even though Maija has graduated, she will continue her active work as harassment officer and you can contact her by email maija.kranni[at]hamko.fi. Sakari’s email address is sakari.vitikka[at]hamko.fi.

When it comes to preventing and ending bullying, we can all take part: If you see bullying, take action and show your support to the fellow student who is being bullied. You can also contact harassment officers if you feel that your fellow student is being mistreated or if you face other kind of problem concerning mistreatment and don’t know how to solve it.

Let’s work together to make HAMK safe studying environment for all!

[1] Helsingin Sanomien artikkeli on valitettavasti maksumuurin takana, mutta HAMKilaiset pääsevät lukemaan Helsingin Sanomien (ja monien muiden sanomalehtien) näköislehtiä HAMKin verkossa olevilla koneilla tai Eduroam-verkossa osoitteessa www.epress.fi. Juttu julkaistiin torstain 17.5. printtilehdessä ja se alkaa sivulta C8.

[2] Article is in Finnish and behind a paywall, but you can read it at www.epress.fi if you are using HAMK wlan or Eduroam. Article was published on Thursday, May 17 and it starts from page C8.