maanantai 17. marraskuuta 2014

Kokemuksia tuutorina / Experiences as a tutor

On taas tullut se aika vuodesta kun uusien tuutorien rekrytointi on käynnissä. Alla Emma Kokkonen, toisen vuoden kestävän kehityksen opiskelija kertoo omista kokemuksistaan tuutorina. Hakuaikaa tuutoriksi on tämän viikon perjantaihin 21.11. asti ja uudet tuutorit valitaan haastatteluissa seuraavien viikkojen aikana. 

”Kun vuosi sitten syksyllä aloitin opiskeluni, oli minulla heti vahvasti ajatuksena, että haluan tuutoriksi. Itse pommitin tuutoreitani sähköposteilla jo kesällä ennen koulun alkua, myös koulun alettua olivat he korvaamaton tuki. Päätin, että haluan itse olla myös osana tätä tärkeää työtä.
Tuutorin on pidettävä ihmisten kanssa oleilusta, mutta muuten ei ole mitään tiettyä mallia, johon tuutoriksi haluavan tulisi mahtua. Tuutoroitavissa on erilaisia ihmisiä, joten on vaan etu, että myös tuutoreista löytyy monipuolisesti erilaisia persoonia.
Varsinaisesti tuutoriurani alkoi viime maaliskuun tuutorikoulutuksessa. Kaksipäiväinen koulutus oli huippukokemus, jossa opittiin paljon ja jossa meistä kasvatettiin hyviä tuutoreita. Koulutus oli täynnä upeita ihmisiä ja uusia kaverisuhteita syntyi yli koulutusohjelma- ja kampusrajojen.

Kevään koulutus, kesällä tehdyt suunnitelmat ja koulutuksen toinen osio ennen koulun jatkumista valmistivat meidät tuutorit syksyn koitoksiin. Omalla kohdallani yksi syksyn jännittävimmistä päivistä oli varmasti uusien tulokkaiden ensimmäinen päivä. Vaikka jännitti, olin myös hyvin innoissani tapaamaan heidät. Muutenkin olen nauttinut todella paljon ryhmäyttävän toiminnan järjestämisestä. On myös ollut ihan huippua osallistua ykkösten kanssa tapahtumiin, kuten Evo starttiin.

Tähän mennessä olen oppinut todella paljon itsestäni, enkä ole vielä edes tuutorikauteni puolivälissä. Itsevarmuuteni esiintymisessä ja heittäytymisessä uusiin asioihin on kasvanut. Ja koukkuunhan minä olen tähän hommaan jäänyt: vuodenvaihteessa aloitan Forssan kampustuutorin pestissä.
Suosittelen kaikille tuutoriksi ryhtymistä! Tuutorointi on vastuullinen tehtävä, mutta tukea ja apua on saatavilla. Kukaan ei jää pyörittämään toimintaa yksin. Aika, jonka toiminta vie, maksaa itsensä kokemuksena moninkertaisena takaisin.”It is again that time of year when regruitment for new tutors is going on. Next Emma Kokkonen, second year student in degree program of sustainable development tell about her experiences as a tutor. Time to apply for tutorship is till this weeks Friday, 21.11. and the new tutors are decided in interviews during following weeks.

“When I started me studies, I knew from day one that I want to became a tutor. Even before school started I sent emails to my tutors during summer, and also when the school started tutors were priceless help at school. I decided that I also want to be part of this important work.

It is required from tutor that you like hanging out with people, but except of that there is no one given model or type for tutor. People who are tutored are different kind, so it is advantage that also tutors are not all the same.

My tutoring career started officially on last March in the tutor basic training. Two days long training was awesome experience, where I learned a lot, and where we were trained to be good tutors. The basic training was full of fantastic people and new friendships were made cross different degree programs and campuses.

Basic training at spring, plans made during summer and second part of tutor basic training before next semester prepared us for duties of fall. Personally one of the most exciting days was the definitely the first day of freshmen. Though it was scary, I was also very excited to meet them. As it is I have enjoyed organizing grouping activies. Also it has been great to took part to all kind of event with fresmen, like for example Evo Start.

So far, I have learned a lot about myself, and my tutoring time is not even in half way. My self-confidence when performing and sticking one's neck out has grown up. Seems to be that I am hooked for tutoring: from the beginning of next year I start working as campus tutor of Forssa.

I can recommend applying for tutorship for everyone! Tutoring is duty with great responsibility, but support and help are always available. No-one is left alone to run the things. The time tutoring takes, pays back many times.”


perjantai 14. marraskuuta 2014

Millaista on toimia HAMKO:n hallituksessa? / What it’s like to work in HAMKO’s Board?

Kun aktiivista hallituskautta on jäljellä noin kuukausi ja uusien hallituslaisten rekrytointi on parhaillaan käynnissä, lienee sopiva aika pysähtyä hetkeksi miettimään kulunutta vuotta. Millaista oikein on toimia opiskelijakunnan hallituksessa?

Vuoden alussa tutustutaan ensin omaan hallitusporukkaan sekä organisaatioon ja sen käytäntöihin. Sen jälkeen vuorossa on FUAS-opiskelijakunnat ja sitten opiskelijakunnat ympäri Suomen. Nämä uudet kontaktit saavat liikkumaan omien opiskelijatapahtumien ulkopuolelle. Yhtäkkiä huomaat tutustuneesi uskomattoman moneen upeaan opiskelija-aktiiviin.

Kaikki saavat hallituksessa omat vastuualueensa; voit olla vastuussa esimerkiksi opiskelijapalautejärjestelmistä, tapahtumista, liikunnasta, kv- ja monimuoto-opiskelijoista, opiskeluterveydenhuollosta tai tuutoroinnista. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse selvitä näistä yksin vaan kaikki auttavat ja osallistuvat tarpeen mukaan. Tulevana vuonna tehtävät koostuvat enemmänkin projekteista, joita toteutetaan aina muutaman hengen tiimeissä.

En väitä, etteikö hallitustoiminta veisi aikaa. Tänä vuonna on tullut istuttua hallituksen ja edustajiston kokouksissa noin 60 tuntia, käytettyä muutamia viikonloppuja evakkoihin ja seminaareihin, reissattua ympäri Suomea ja käytyä kaikilla HAMK:in kampuksilla. Lisäksi on hoidettava omien vastuualueiden tuomat tehtävät. Onneksi hallitustovereilta saa apua kun sitä pyytää.

Koko hallituskausi on jatkuvaa perehtymistä ja uuden oppimista. Opit kokouskäytänteet, talousarvion lukemisen ja lukemattoman määrän lyhenteitä, opit esiintymään ja debatoimaan, opit uutta myös itsestäsi ja huomaat jopa vahingossa seuraavasi politiikkaa.

Huomaan ajoittaista haikeutta tämän vuoden hallituslaisissa, itseni mukaan lukien. Vaikka nyt menossa on kauden kiireisimmät hetket, voin ilolla todeta, että hallitustoiminta on tarjonnut ehkä opiskeluaikani rikkaimman vuoden.

Janika Poltinoja
Hallituksen varapuheenjohtaja


Hallitukseen voit hakea mikäli olet opiskelijakunnan jäsen. Hae lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen tj@hamko.fi 20.11.2014 kello 17:00 mennessä tai tulemalla paikan päälle edustajiston järjestäytymiskokoukseen 20.11.2014 kello 18:00 Hämeenlinnaan Visamäen kampuksen A-rakennuksen valtuustosaliin.


Hallitus suunnittelee ensi vuoden toimintoja. / The Board plants next year's activities.


----------------------------------------------

Now that there’s about one month left of active Board term and the recruitment of new Board members is on, it’s good to take a look at the past year. What is it like to work in the Student Union’s Board?

At the beginning of the year you get to know other Board members and also the organization and the practices. After this it’s time for FUAS student unions and other student unions all around Finland. These new contacts get you to move outside your own student events. Suddenly you know so many wonderful and active student representatives.

Everyone in the Board gets their own fields of responsibility; you can for example be in charge of student feedback systems, events, sports, international and multiform students, student welfare or tutoring. No one has to make it on their own, because everyone will help and participate. In the next year the tasks will be more like projects, which are carried out in teams of a few members.

I’m not saying that the Board activities wouldn’t take time. This year I’ve spent sitting in Board’s and Council of representatives’ meetings approximately 60 hours, a few weekends in Board “evacuees” and seminars and traveled around Finland and all other HAMK campuses. Besides this you have to take care of the tasks of your own area of responsibility. Luckily I’ve got help from Board mates when I’ve asked.

The whole Board term is continuous learning of new things. You learn meetings practices, reading the budget draft, numerous amounts of acronyms and to perform and debate. You’ll also learn new things about yourself and you might even keep an eye on politics by accident.

I notice occasional sadness in this year’s Board members, me included. Even though it’s the busiest time of the term, I can gladly say that the Board activities have given me perhaps the richest year of my studentship.

Janika Poltinoja
Board’s vice president


You can apply to Board positions if you are a member of the Student Union. Apply by sending a free-form application to tj@hamko.fi by 20.11.2014, 17 o’clock or come to Council of representatives’ organizing meeting 20.11.2014 at 18 o’clock (Hämeenlinna, Visamäki, A-building, Valtuustosali hall).

Tämän vuoden hallitus kesäevakossa. / This year's Board in summer "evacuee".

perjantai 10. lokakuuta 2014

Hikeä ja hauskoja muistoja / Sweat yourself good memories

Opiskelu on rankkaa, eikö? Henkinen hyvinvointi laitetaan oikein kunnolla koetukselle. Onneksi kuitenkin luennoilla istumisen vastapainona opiskelijoille tarjotaan erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Osana korkeakoulun palveluita HAMK tarjoaa opiskelijoille eri tapoja tutustua niihin tuttuihin ja ennestään tuntemattomiin urheilulajeihin sekä verkostoitua muihin samanhenkisiin opiskelijoihin. Myös HAMKO haluaa kantaa kortensa kekoon tarjoamalla liikkumiseen kannustavia tapahtumia ainaisen rellestämisen vastapainoksi. Toisin sanoen, tarjontaa on, mutta miten innostamme opiskelijat mukaan, oli kyse sitten rellestämisestä tai sporttaamisesta? Erityisesti niiden arempien ystäviemme mukaan houkutteleminen mietityttää.
 
HAMKOn kouluttamilla tuutoreilla on tärkeä tehtävä edustaa HAMKia ja saada uudet opiskelijat osaksi opiskelijayhteisöä. Jo koulutuksesta lähtien tuutoreita on kannustettu ottamaan juuri nämä aremmatkin yksilöt siipiensä alle.  Tuutoreiden kanssa kaveeraaminen madaltaa ujompienkin kynnystä lähteä mukaan erinäisiin tapahtumiin mm. Fuksilenkeille, joita tuutorit pitävät. Fuksilenkkien tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille mahdollisuus matalan kynnyksen liikuntaan ja saada jokaisen viikko käyntiin ns. neutraalissa ympäristössä uusien opiskeluystävien kanssa.
 
Fuksilenkkejä pyritään pitämään säännöllisesti joka viikko. Ketään ei pakoteta mukaan liikkumaan, mutta jokaiselle innokkaalle löytyy tilaa. Fuksilenkit ovat hyvä tapa kasvattaa luokan keskinäistä luottamusta, sillä tsemppaaminen ja kannustaminen suorituksiin lenkkeilyn merkeissä, kohottaa yhteishenkeä myös opiskeluympäristössä työskennellessä. Lenkit ovat myös hyvä tapa tutustua luokkakavereihin koulun ulkopuolella. Heistä voi löytyä tuki ja turva isompiinkin tapahtumiin lähtiessä.
 
Uusien opiskelijoiden ohella myös tuutorit tai muu järjestävä taho saavat yhtälailla nauttia tapahtuman luomasta yhteisöllisyyden tunteesta.
 
Urheilutapahtumat eivät kuitenkaan ole ainoa tapa baarien ulkopuolella luoda uusia tuttavuuksia. Muun muassa KV-iltojen kaltaiset tapahtumat ovat oiva keino siihen. KV-illat ovat HAMKOn järjestämiä tapaamisia HAMKO loungella, joiden tavoitteena on tuoda eri kulttuuritaustaisia ihmisiä lähemmäs toisiaan. Iltojen sisältö vaihtelee, mutta hyvä mieli on yhtenäinen tekijä eri iltojen välillä. Kaikki ovat mitä tervetulleimpia KV-iltoihin, oli sitten kansainvälinen opiskelija tai ei. Kuten Fuksilenkkien kaltaisissa urheilutapahtumissa, myös KV-illoissa into ja halukkuus ovat tärkeitä tekijöitä iltojen jatkuvuuden kannalta. Mitä vahvempi pohja illoilla on sitä helpommin uudet ihmiset lähtevät mukaan!
 
Hyvä asia opiskelijoita yhtenäistävissä tapahtumissa on se, ettei sinun tarvitse olla ammattilaisurheilija taikka Laudaturin englannista kirjoittanut, jotta voisit osallistua tapahtumiimme. Tapahtumien ideana on verkostoitua ja löytää oma paikkansa opiskelijayhteisössä, sama se mistä lähtökohdista ponnistatkaan!
 
Informaatiota HAMKOn tarjoamista vaihtoehtoisista tapahtumista löydät nettisivuiltamme www.hamko.fi tai kysymällä suoraan:
emma.salminen@hamko.fi (Liikunta)
lotta.santala@hamko.fi.
 
-------------------------------------------------
 
Studying is hard, isn't it? Your mental health is really under some pressure. Luckily one part of HAMK services is to offer its students different sports and ways for exercise and by that, chances to get to know new people.  As a student union of HAMK, HAMKO wants also improve student's welfare by organising sport events next to all the partying.  So the problem is not in the variety of events, it's how to get students to participate. Especially, how to get the most insecure ones to join?
 
HAMKO's tutors have important duty to represent HAMK's students and make new students feel like they are part of the student association. From the beginning of the tutor training, our tutors are guided to take these insecure students part of the group and courage them to participate more. For example Freshman runs, which our tutors arrange, are a great way to interact with your class mates. The goal of the Freshman runs is to offer new ways to make friends and build up the team spirit among the class in a neutral environment.
 
Freshman runs are held regularly every week and no one is forced to participate but of course there is always room for one more!
 
Cheering one another during the runs lifts up the team spirit and makes your studying also more enjoyable. By finding the safety net from the people you’re studying with makes your own life during your studies little bit easier and who knows, you might want to participate in bigger events as well!
But let’s not forget that sport events aren’t the only way to make new friends outside bars. HAMKO’s international evenings are fine way to do that also. Like mentioned, these evenings are held by HAMKO at HAMKO lounge (Visamäki, B-building). Their main interest is to bring people from different cultures closer to each other. The content of the evenings changes every time but the main idea stays.
 
As well as in the Freshman runs, the enthusiasm of the participants and it’s voluntary nature guarantee the people will enjoy and come again. So join us to inspire others to come as well, because one good thing for sure is that you don’t need to be a professional athletic or manage English perfectly to be part of our events!
 
More information you can find from HAMKO’s webpage www.hamko.fi/en or by contacting us:
emma.salminen@hamko.fi (sports)
lotta.santala@hamko.fi (international affairs)

keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Edustajistossa työskentelyssä opittua / Things I’ve learned from working in the Council of representatives

Kohta pian kaksi vuotta opiskelijakuntamme edustajiston puheenjohtajistossa istuneena olen varmasti oppinut yhtä sun toista myös aivan huomaamattani. Ennen kuin aloin kirjoittamaan tätä tekstiä, tein hieman listaa asioista jotka koen oppineeni juuri edustajistossa työskentelyn myötä. Tuo lista ei ole kovinkaan pitkä mutta jokaisella palluralla uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuudessa sekä työelämässä että vapaa-ajan harrastuksissa ja muissa riennoissa.
 
• Kokouskäytänteet:
Vaikka olenkin ollut aikanaan lukioni oppilaskunnan puheenjohtajana, niillä opeilla en kehtaisi sanoa tuntevani kokouskäytänteitä. Esityslista sekä pöytäkirjan pitäminen sinällään olivat tuttuja juttuja lukioajoilta, mutta moni muu asia on HAMKOn edustajistossa opittua. Kokouksia ei pidetä sen vuoksi, että niissä oleskellaan tuntikausia ja vaihdetaan henkilökohtaisia kuulumisia. Lukioaikana tämän asian ymmärsi todennäköisesti vain ohjaava opettajamme, jonka työaikaa kokouksemme veivät. Työelämässä kokouksista maksetaan jokaiselle osallistujalle palkka. Kuinka moni työnantaja maksaisi palkan ajasta jonka aikana kerrot kesälomasi suunnitelmista tai uusista käsilaukkuostoksistasi? Ei kukaan! Kokouksien tarkoituksena on tehdä tehokkaasti aikaa haaskaamatta tärkeitä päätöksiä. Kun kokouskutsu saapuu, siihen tulee vastata määräaikaan mennessä, jotta kokouksen järjestävä taho ehtii perua kokouksen tai tehdä muita vaadittavia toimenpiteitä. Kokouskutsun liitteenä tulee lähettää esityslista, johon puolestaan täytyy saada ajoissa kokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden esitykset. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, esityslistan hyväksyntä, puheenvuorot, äänestys sekä ilmoitus- ja muut asiat -käsitteen eron ymmärtäminen.. nämä ja moni muu asia on tullut opittua edustajiston kokousten myötä.
 
• Aikatauluttaminen:
Vaikka tämä onkin ollut harrastukseni jo pitkään, koen siitä huolimatta harjaantuneeni aikatauluttamisessa entisestään. Tälläkin hetkellä minun pitäisi oikeastaan tehdä palkallista työtäni, samanaikaisesti pissattaa koira, tulostaa muutama karttapohja koulutöitä varten ja vielä jollain keinolla tehdä ruokaa, sillä maha ilmoitti jo ajat sitten sitä kaipaavan. En tiedä onko tämä usean asian yhtäaikaisen tekemisen tai ainakin ajattelun taito johtuvainen siitä, että olen nainen, vai olenko oppinut hallitsemaan useita eriaikaisia projekteja niissä ajankäytön puutteissa mitä minulla on. Vaikka edustajiston puheenjohtajana minulla ei olekaan niin suurta työtaakkaa harteilla kuin hallituksen jäsenillä, on HAMKO-hommien, koulun, töiden sekä oman elämän yhteen sovittaminen varsinaista taiteilua viikoittain. Edustajiston koolle saaminen samanaikaisesti samaan paikkaan on ollut tämän vuoden suurimpia haaste. 21 edustajiston jäsentä, 8 hallituksen jäsentä sekä 3 toimiston työntekijää, siinä on jo aikamoinen määrä ihmisiä joiden aikataulut pitäisi sovittaa yhteen. Valitettava tosi on se, ettei niitä hetkiä, jolloin kaikki pääsevät paikalle, ole kovinkaan montaa.
 
• Etiketti ja käytöstavat:
Joidenkin mielestä voi kuulostaa oudolle, että tästäkin aiheesta olen oppia saanut edustajiston toiminnasta. Miten pukeutua naisena juhlaan joka alkaa klo 18 jälkeen ja pukukoodina on tummapuku? Mihin tilaisuuteen mies voi pukea frakin? Mistä haarukoista ja veitsistä aloitetaan alkuruuan kanssa? Mikä on plaseeraus? Näihin kysymyksiin osaan tänä päivänä vastata ja sen opin olen saanut HAMKOn hallituksen perehdytyksessä, jossa myös edustajiston puheenjohtajisto on päässyt olemaan mukana. Opiskelijakuntatoiminnassa tulee vääjäämättä joutuneeksi tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa etiketin sekä käytöstapojen tunteminen on tärkeää. Näitä tapahtumia ovat olleet mm. kumppaniyhdistysten juhlat, koulun lukuvuoden avajaiset sekä rehtorin lounaat.
 
• Debatointi
Enpä ennen tiennyt, että tuollainen sana on edes olemassa saatikka sitä, mitä se tarkoittaa. Viime keväänä aloimme pohtimaan puhe-ja debattikoulutuksen mahdollisuutta ja viimeviikolla se sitten pidettiin. Koulutuksen järjesti Hämeenlinnan nuorkauppakamari. Koulutuksen lopuksi meillä oli debattikilpailu, jonka minun ryhmäni voitti. Yhdessä Riku Kemppisen sekä Antti-Jussi Holkon kanssa veimme voiton finaalierän väittelystä jonka aiheena oli Hämeen linnan siirto Turenkiin :D
 
Eihän tässä nyt ollut kuin neljä pampulaa, asioista joita koen oppineeni edustajiston toiminnassa, mutta tämä ei kuitenkaan mitenkään ole koko totuus, sillä olenhan saanut hyvin paljon uusia ystäviä, tuttavia sekä kontakteja ja oppinut toimimaan tiimin/ryhmän/joukon vetäjänä. Lisäksi olen saanut olla mukana KT-keskuksen johtoryhmän sekä osuuskunnan hallituksen kokouksissa sekä järjestämässä tämän vuoden edustajiston vaaleja. Lisäksi toiminnasta on mahdollista saada opintopisteitä, hyväksilukuja, harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetöitä. Itsekin olen saanut hyväksilukuja mm. viestinnän kurssista ja opintopisteitäkin minulle kertyy ihan mukava määrä.
 
Tästä mukavalla aasinsillalla haluaisinkin muistuttaa teitä lukijoita siitä, että ehdolle asettuminen edustajiston vaaleihin on juuri nyt käynnissä. Voin erittäin lämpimästi suositella edustajistoon hakemista jokaiselle jota vähänkään kiinnostaa vaikuttaa niihin asioihin jotka meidän koulussamme ja opiskelijakunnassamme sekä koko korkeakoulukentällä on ajankohtaisena asiana. Jos paikka hallituksessa kiinnostaa, voi hallitukseen hakea myöhemmin tämän syksyn aikana järjestettävän haun myötä. Lisäksi toiminnasta on mahdollista saada opintopisteitä, hyväksilukuja, harjoittelupaikkoja
sekä opinnäytetöitä.

 
Jenna Halminen
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja
 
 
--------------------------------------------------
 
As I’ve been a Chairperson of Council of representatives for nearly two years now, I’ve surely learned a thing or two without even noticing. Before I started to write this text, I made a list of things that I feel that I’ve learned during my time in the Council of representatives. The list isn’t very long but I think that every part can be made use of in the future both in working life and in free time activities.
 
• Meeting practices
Even though I’ve been a chairperson of my upper secondary school’s student union in the past, I wouldn’t say that I’ve really learned meeting practices from that time. The agenda and record keeping were similar from the past, but many other things I’ve learned from being in the Student Union’s Council of representatives. Meetings aren’t held for catching up with other people and so they could go on for hours. In upper secondary school, this was probably understood only by our counseling teacher whose working time our meetings were taking. In the working life, every participant of the meetings will be paid a fee. How many employers would pay salary for the time you spend talking about your summer holiday plans or about your handbag shopping? No one! The aim of the meeting is to make important decisions efficiently without wasting time. When the notice of the meeting is sent, a participant should respond on time so that the people organizing the meeting have time to cancel the meeting or make other actions if needed. An agenda will be attached to the notice of the meeting. Issues that are discussed in the meeting must be on the agenda in time. Opening the meeting, stating those who are present, accepting the agenda, permissions to speak, voting and understanding the difference between notices and other issues… These and many other things I’ve learned through the meetings of the Council of representatives.
 
• Scheduling
Even though this has been my hobby for a long time, I still feel that I’ve learned even more scheduling. At this very moment I should be doing my job, walking the dog, printing papers for school projects and somehow make food, thus my stomach has been begging for it for some time now. I’m not sure if this multitasking or at least multi-thinking is because I’m a woman or have I learned to handle many not-simultaneous projects within the time frame that I have. Even though as a Chairperson of the Council of representatives I don’t have as big work load on my shoulders as the Board members have, it takes some footwork to schedule Student Union activities, school, work and free time. Getting the Council of representatives to the same place at the same time has been this year’s biggest challenge. 21 members, 8 Board members and 3 office employees is quite an amount of people, and their schedules should all fit together. It is an unfortunate fact that the moments when everyone could make it to the same place are few.
 
• Etiquette and manners
It might sound weird that I’ve learned also these things from being in the Council of representatives. How to dress as a woman to a party that starts after 18 o’clock and dress code is business suit? To which kind of event can a man wear a tailcoat? From which knives and forks to start when eating appetizers? Nowadays I have answers for these questions and those answers I’ve learned from the Student Union’s Board orientation, in which also the Chairpersons of the Council of representatives participated. In Student Union activities you inevitably end up in events that require knowing the etiquette and manners. These events have been for example the partner associations’ parties, academic year opening ceremony and lunch meetings with the president of HAMK UAS.
 
• Debating
Formerly I didn’t even know that such work exists or what it means. Last spring we started to think about a possibility for speech and debate training, and it was indeed held last week. The training was organized by Junior Chamber International of Hämeenlinna. At the end of the training we had a debate competition that my team won. Together with Riku Kemppinen and Antti-Jussi Holkko we won a victory in the finale debate that’s topic was moving the Häme castle to Turenki :D
 
These four things I’ve learned in the Council of representatives, but this isn’t the whole truth. I’ve got many new friends, acquaintances and contacts and I’ve learned how to operate as a group/team leader. Besides this I’ve got to take part in Education & Research Centre’s management group’s meeting and organize this year’s Council of representatives’ election. Furthermore, it’s possible to receive ECTS credits, crediting, training jobs and theses from these activities. I myself have gained credits from for example the communication course, and I’ve also gained a nice amount of ECTS credits.
 
With this awkward transition I’d like to remind all you readers that standing for the Council of representatives’ election is on right now. I can warmly recommend standing for election for everyone who has even the slightest interest of making a difference on topical issues of our school, Student Union and on the whole university field. If you’re interested in working in the Board, you can apply there later this autumn. It’s possible to get all the benefits mentioned above from Student Union activities.

Jenna Halminen
The Chairperson of the Student Union’s Council of representatives

keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Opiskelijakulttuuria Osa 1. / Student Culture Part 1.


Mitä on opiskelijakulttuuri? Onko se vain sanahelinää tuutoreiden suusta vai onko sitä oikeasti olemassa?

HAKOn Kastajaiset 2014


Opiskelijakulttuuriin liitetään usein haalarit ja alkoholipitoiset tapahtumat, kuten kastajaiset tai tursajaiset. Opiskelijahaalareiden käyttöön liittyy paljon eri käytänteitä ja sääntöjä, joista YLE uutisoikin muutama päivä sitten. Hämeen ammattikorkeakoulussakin uudet opiskelijat ovat päässeet jo sovittamaan yllensä uunituoreita haalareita, ja osalle on niihin jo muutamia merkkejäkin siunaantunut. Haalarikansaa onkin nähtävissä seuraavan kerran suuressa määrin Hämeen katukuvassa opiskelijakunnan järjestämässä Alkupamaus-tapahtumassa, jossa voit bongata vaikka HAMKin vararehtorin Risto Salmisen nuo ylväät haalarit yllänsä. Siispä kaivakaa haalarinne kaapista ja lähtekää torstaina juhlimaan muiden opiskelijoiden ja opiskelijamielisten kanssa Alkupamaukseen, älkääkä unohtako osallistua Ryöminki-rastiradalle. Voittajille on luvassa jälleen hienoja palkintoja.
Lisäksi YLE uutisoi myös toisesta vahvasti opiskelijakulttuuriin liitetystä asiasta, bilettämisestä runsaan alkoholinkäytön säestämänä. Alkoholinkäyttö opiskelijoiden keskuudessa, sekä mahdollisten alkoholittomien tapahtumien järjestäminen on ollut esillä jo pitkään. Alkoholittomien tapahtumien järjestämisessä on usein kohdattu se ongelma, etteivät opiskelijat osallistu niihin. Ainoana poikkeuksena ovat liikuntatapahtumat. Toivommekin teiltä siis villejä ja uusia ideoita siitä, millaisia tapahtumia voisimme järjestää ilman alkoholia niin, että niissä olisi yhteisöllisyyttä sekä hauskanpitoa ja että joku niihin jopa osallistuisi. Näitä ideoita voi lähettää mm. sähköpostilla osoitteeseen hamko@hamko.fi ja pyrimme niitä mahdollisuuksiemme mukaan lähteä järjestämään.

Ottakaa ilo irti opiskeluajastanne, sillä sitä aikaa ette enää takaisin saa.

Rakkain terveisin ystävänne Jaakko Salminen (Hallituksen jäsen, tapahtumat ja opiskelija-asuminen) ja Riku Kemppinen (Hallituksen puheenjohtaja)


__________________________________________________________

What is student culture? Is it just words you hear from your tutors or does it really exists?


Loppurysäys 2014

Student culture usually involves wearing overalls and alcoholic events such as kastajaiset and tursajaiset (initiation parties). There are many codes considering overalls, about which YLE wrote few days ago. In HAMK University of Applied Sciences new students have been able to try on their brand new overalls and some of them have already few patches on them. Numerous students in overalls can be seen next time in Häme when the Student Union organizes the Alkupamaus event, where you can also see HAMK’s vice president Risto Salminen wearing those glorious overalls. So dig around in your closet and take your overalls and head to celebrate in Thursday with other students and student minded to Alkupamaus. Don’t forget the Ryöminki checkpoint tour. The Winner takes it all!
YLE wrote also about another heavily student culture associated thing: partying under the influence of alcohol. The use of alcohol among students and possible organizing of non-alcoholic events has been on topic for a long time. When we have organized non-alcoholic events there has often been a problem that no one ever shows up. Only exceptions to this are the sport events. So what we hope from you is that you’d give us new and wild ideas about what kind of events we should organize, so that they bring up community and having fun and that some might even participate. You can send these ideas through email to hamko@hamko.fi . We try to organize them if possible.

Remember to make the most of your studying time, because that time you’ll never get back.

With loving greetings your friends Jaakko Salminen ( Board member, events and student housing) and Riku Kemppinen (President)

tiistai 9. syyskuuta 2014

Edustajisto / The Council of representatives

Miksi hakea edustajistoon?

HAMKOn edustajistossa pääset opiskelijana vaikuttamaan omiin opintoihisi ja opiskelijakunnan poliittisiin päätöksiin. Edustajisto tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua toisiin opiskelijoihin, viettää aikaa heidän kanssaan ja luoda suhteita myös opiskelijakunnan ulkopuolelle. Ennen kaikkea edustajiston tarkoituksena on valvoa HAMKin opiskelijoiden etua, minkä takia päätöksentekoon tahdotaan opiskelijoita monista eri taustoista.
 
HAMKOn edustajistoon haetaan edustajistovaalien kautta tulevana syksynä. Viime syksynä edustajistoon haki tuolloin liiketaloutta toisella vuosikurssilla opiskeleva Risto Järvinen. Hän oli aktiivisesti mukana HAMKOn toiminnassa, eikä pelännyt ottaa kantaa edustajiston kokouksissa. ”Tapasin edustajistossa paljon uusia ihmisiä, pääsin vaikuttamaan omalla tavallani opiskeluihin ja sain viettää aikaa yhdessä muiden samanhenkisten nuorten kanssa. Voin lämpimästi suositella edustajistoa kenelle tahansa opiskelijalle koulutusohjelmasta riippumatta”, Risto toteaa.

Jos sinulla on kysyttävää koskien edustajistoa, HAMKOa tai vaaleja, ota kontaktia!

Ehdolle asettuminen edustajiston vaaliin alkoi maanantaina 8.9.2014 klo 12:00 ja päättyy maanantaina 6.10.2014 klo 16.00.

Emilia Savola, Edustajiston varapuheenjohtaja
Risto Järvinen, Edustajiston jäsen

*************************************************************

Why should you apply for the Council of representatives?

As a member of Council of representative you are able to effect to your own studies and to the political decisions of the Student Union. It offers you to get to know other students, hang out with them and create relationships outside the Student Union. Most of all the purpose of the Council of representatives is to keep an eye on students’ assets. That is the reason why it is important to have students with different backgrounds to the decision-making.

The delegates to HAMKOs Council of representatives are elected through election. They are held during the autumn. Last year a student from business economics, Risto Järvinen, applied for a place as a representative. He was active with HAMKOs actions and was not afraid to speak out during the meetings held with the Council of representatives. “I met a lot of new people at the Council of representatives and I was able to speak out as I wanted concerning the studies. I hang out with the congenial young people and I can warmly recommend the Council of representatives to everybody regardless of your degree program”, Risto points out.

If you have any questions concerning the Council of representatives, HAMKO or the elections please take contact!

Standing for election in Council of Representatives election began on Monday 8.9.2014 at 12:00 and ends on Monday 6.10.2014 at 16:00.


Emilia Savola,  Vice Chairperson of the Council of representatives

Risto Järvinen, Deputy of the Council of representatives 

keskiviikko 27. elokuuta 2014

Get together day for Exchange students

Last time the Get together day was organized in February and almost forty exchange students took part in this awesome day in Hämeenlinna. This autumn, on 3rd of October the Get together day will be organized again for the newly arrived exchange students of HAMK!

The programme will be pretty much the same as in the spring and personally I hope that this time we would have a little bit better weather so that we would be able to visit the beautiful Aulanko Park Forest and to enjoy the great forest scenery there.

In February I remember that the event was liked and new friendships were formed especially during the bowling session. Also most of the participators really enjoyed the possibility to visit a historical castle in the middle of Hämeenlinna. Harri Tuomola will also be this time having his part in the program so no one will need to be afraid to be bored in the auditorium either!

Some picks from feedback from February:

"It was awesome to be toured around in Häme Castle"
"I appreciate all the benefit from this event! Congratulations to the organizers"
"Bowling was awesome fun and highly enjoyable"


I am looking forward to see the new exchange students on 3rd of October!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/275968659278660/
More information: http://hamko.fi/tapahtumat/exchange-students-free-get-together-day


Br,
Iikka Pietilä

maanantai 9. kesäkuuta 2014

Kesäterveiset / Summer greetings

Moikka!

Kesälomat ovat vihdoin alkaneet, mutta monelle opiskelijalle se ei välttämättä tarkoita rentoutumista, vaan työntekoa läpi kesän. Itseni kohdalla se tarkoittaa suunnitelmien laatimista ensi syksyn KV-iltoihin sekä muihin kansainvälisille opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin, muita työtehtäviäni unohtamatta.

Oli sääli huomata, ettei KV-illoissa käynyt juurikaan ihmisiä kevään aikana, joten tavoitteenani on kehittää KV-iltoihin uutta sisältöä, toivoen sen tuovan lisää väkeä paikalle.
On ollut puhetta erilaisista teemoista illoille, kuten ruoka- ja musiikkiteema, joiden avulla voisimme tuoda enemmän kulttuureja esille.

Jos sinulla on ehdotus teemasta tai muuten jotain kommentoitavaa, otathan yhteyttä sähköpostitse: lotta.santala@hamko.fi .
Otan mielelläni kehitysideat vastaan.

Rentoutumisia ja hyvää kesää!

-Lotta Santala
KV, Monimuoto
hallituksen jäsen
HAMKO---------------------------------------------

Hello everyone!

Summer holiday has started but for many students that doesn't mean relaxing. It means working hard through the summer. For me summer is time to make plans for the next autumn's International Evenings and for other happenings for international students without forgetting all the other things I'm handling in The Board.

It was a shame to notice there were no people in the International Evenings at HAMKO Lounge during the spring, therefore I'm going to plan something new to the evening hoping it might bring more people there.

There have been few ideas, for example different themes such as a food night or a music night. That way we could bring cultures better to the evenings, which is one of the basic ideas of the evening.

If you have a theme suggestion or anything else to comment, please contact me through e-mail: lotta.santala@hamko.fi
I would be more than happy to hear your ideas!

Relax and have a nice summer!

-Lotta
International affairs, multiform students
Member of HAMKO's board

torstai 13. maaliskuuta 2014

Tyylikkäästi myöhässä / Stylishly in late

Vihdoin on tullut minunkin vuoroni kirjoittaa blogiin ja olen jo ohittanut deadlinen, tyylikkäästi parilla päivällä. Toimikauteni HAMKOn hallituksen jäsesenä on alkanut mukavasti, joskin erittäin vauhdikkaasti. Alkuvuoden perehdytykset on taputeltu ja aika pitkälti omaksuttu, nyt on aika keskittyä opiskelijoihin ja toiminnan järjestämiseen. Näin vuoden 2014 liikuntavastaavana olen aivan yhtä hymyä nopeasti lähestyvästä keväästä ja sulavista lenkkipoluista. Vaikka olenkin ollut melko aktiivinen liikkuja aikaisemmin, täytyy sanoa, että opiskelijakunnan hallituksessa liikunnan parissa työskennellessä on minuunkin tarttunut täysin uutta puhtia. Alkuun liikuntatoiminnan ideointi ja toteutus tuntui hieman haasteelliselta, kokemuksen puutteen takia. Ilokseni voin todeta, että parempaa pestiä en olisi voinut saada.

Huhtikuussa, mahdollisen takatalven väistyttyä HAMKO järjestää opiskelijoille alkustartin kohti kesäkuntoa. Kyseessä on siis 8.4.2014 järjestettävä pyöräretki opiskelijoille, joka sopii jokaiselle kuntotasosta riippumatta. Näin itsekin HAMKin muita kampusalueita vähän nähneenä, on pyöräretkellä tarkoitus käydä tutustumassa Lepaan kampuksen kauniisiin maisemiin.  Matkaa kertyy noin 30km ja idea olisi päättää retki Aulangolle paistamaan makkaraa ja nauttimaan yhdessäolosta. Lähde sinäkin mukaan hakemaan alkukevään rusketukset reissulta.
Ilmoittautua voit osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/460B676EEFAF2E90.par

Liikuttavin terveisin,

Emma Salminen

Hallituksen jäsen


Finally my time to write to this blog has come, unfortunately I’m already a bit late. The deadline was two days ago. My year in HAMKOs board has begun swiftly but nicely. The orientation at the beginning had gone well. Now it is time for me to focus on students and organizing sport events. Being the board’s sports representative I’m glad for noticing that the spring is coming and jogging trails are melting. Even though I have been quite active before, I have to say that becoming part of student union’s board has given me new energy.  At the beginning organizing sports events felt a bit challenging, but I have to say, that I could have not wished a better job.

In April, after the possible cold spell in spring has retreated HAMKO is organizing bike trip for students 8.4.2014. It is all about getting known with people and seeing some nature in Hämeenlinna. We are supposed to travel by bike to HAMKs campus area in Lepaa and get to know the place. After that it would be nice to go grill to Aulanko and spend time together. You really don’t have to be any athletic to take part for the happening, instead we hope that you bring your friends along. Come with us to get tan from the first shines of the sun.
Registrations go through: https://www.webropolsurveys.com/S/460B676EEFAF2E90.par

Movingly greetings,

Emma Salminen

Member of board

lauantai 22. helmikuuta 2014

HiihtolomaHei

Taas on se aika vuodesta, kun vietetään hiihtolomaa tai ainakin pysytään poissa koulun penkeiltä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta viettää koko viikkoa vain lomaillen ja voimia keräten, sillä toisten täytyy käydä töissä. Itse kuulun myös töissä käyvien opiskelijoiden ryhmään ja yritänkin nyt tämän viikonlopun viettää rauhassa mökillä kaukana kotoa ja siten myös kaukana velvollisuuksista ja tekemättömistä tehtävistä.

Jokainen tekee omat ratkaisunsa sen suhteen miten aikoo elää ja rahoittaa omat opiskelunsa. Jos asuisin Lepaalla, ei minun tarvitsisi kulkea päivittäin n. 50 km matkaa ja siten omistaa autoa ja tankata sitä. Saisin myös täydet asumislisät ja maksaisin silti vähemmän asumisesta. Mutta haluan asua Hämeenlinnassa asunnossa, jossa asun ja siten myös käydä töissä.  Raskasta se on aina aika-ajoin mennä koulusta suoraan illaksi töihin tai toisinpäin ja herätä viikonloppunakin ajoissa ja mennä töihin palvelemaan asiakkaita tai vastaavasti kotiutua vasta myöhään illalla. Mutta onneksi minulla on työpaikka, jossa viihdyn ja työnantajanikin räätälöi työajat minun koulupäivieni mukaan. Kaikilla töissä käyvillä opiskelijoilla ei ole näin onnellista tilannetta. Koulun oppitunnit jäävät usein väliin työaikojen takia joka johtaa helposti opintojen viivästymiseen ja mielenkiinnon loppumiseen.

Opiskelijoiden toimeentulosta on puhuttu paljon sekä mediassa että koulujen ruokapöydissä. Olen ollut huolissani siitä herkästi muodostuvasta oravanpyörästä kun opiskelijan on käytävä töissä toimeentulonsa turvaamiseksi joka syö aikaa sekä voimavaroja opiskelusta joka johtaa opintojen viivästymiseen ja henkiseen pahoinvointiin ja kun koulukin saa rahoitusta ajoissa valmistuvien opiskelijoiden määrästä ja siten kannustaa valmistumaan ajoissa. Lisäksi opiskelijoiden on tarkkailtava tulojaan, jotta ne eivät ylitä sallittuja rajoja, jolloin kela perii opiskelijalta takaisin myönnettyjä opintotukia.

Törmäsin kuluvalla viikolla kelan nettisivuilla tiedotteeseen, jossa kerrottiin 1.8.2014 voimaantulevista uudistuksista opiskelijoiden tuessa. En voi kuitenkaan sanoa olevani tyytyväinen uudistuksiin. Opintotuen korotus tuntuu todella pieneltä eikä opiskelijan omia tulorajoja ole korotettu. Mutta oli uudistuksissa hyviäkin asioita, kuten kelan avustus ajoissa valmistuvien opiskelijoiden opintolainan korkojen maksamisessa. Onhan tämä askel parempaan suuntaan.

Toivotan kaikille opiskelijoille hyvää ja rentouttavaa lomaa vaikkei kaikki siitä pääsekään täysin nauttimaan töiden tai rästissä olevien koulutehtävin vuoksi. Erityisesti toivon jaksamista ja opiskeluintoa kaikille teille ahkerille opiskelijoille, jotka jaksatte käydä töissä ja sen lisäksi hoidatte koulunnekin hyvin ja valmistutte ajoissa. Te olette todellisia suoriutujia.


Jenna Halminen
Edustajiston puheenjohtaja
..................................................

Hello
Again, it's that time of year when we should be on vacation or at least stay away from the benches of the school. Not everyone has the opportunity to spend a whole week just for holiday and collecting energy, as the others have to go to work. I belong also to the group of working students. Now I am trying to spend this weekend far away from home and thus far from the obligations and unfinished tasks.


Everyone makes their own decisions as to how to live and to finance their studies. If I lived in Lepaa I would get the full housing allowances and would pay less on housing and I would not necessary have to own a car and drive daily about 50 km to school. But I want to live in Hämeenlinna on a apartment where I live and thus go to work. Sometimes it is hard to go to work but fortunately I have a job where I like it and my employer will tailor working hours according to my timetable. All those working students do not have such a happy situation. 


There has been lot of talk in media and dinner tabels about students support. I have been worried about the rat race when the students need to work for their livelihoods which takes time and resources to studying which leads to delay in studies and tiredness. And students must also to observe their income, so that they don’t have to paid back their student aid.

This week I came across in the release from the website of the Kela, which described the effect from 1.8.2014 reforms of students financial aid . I can not say I'm satisfied with the reforms. Increase in student financial aid seems really small and student's own income limits have not been raised. But there was  good things also in the reforms. After all, this is a step in a better direction.

I wish all the students a good and relaxing holiday even though all can not fully enjoy it because the work or unfinished school tasks. Especially I hope well-being and enthusiasm for all you students who are working at the same time and succeed in your studies. You are the real heroes.

Jenna Halminen
Chair person, Council of representatives