keskiviikko 22. kesäkuuta 2016

Mikä HAMKO on? / What is HAMKO?

Opiskelijakunnan kaiken toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli HAMKO on kaikkia HAMKin opiskelijoita varten. HAMKO edustaa opiskelijoita erityisesti koulutuksen kehittämiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa ja ylläpitää aktiivista opiskelijakulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Käytännön toiminnasta vastaavat edustajiston valitsemat hallituksen jäsenet yhdessä työntekijöiden kanssa. Opiskelijakunnalla työskentelee kaksi asiantuntijaa, jotka vastaavat mm. tuutoritoiminnasta, opiskelijahyvinvoinnista sekä jäsenpalvelusta ja viestinnästä. Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja vastaa opiskelijakunnan hallinnosta ja koordinoi toimintaa ja taloutta.

Maskottimme Hamksteri kävi kesäkuussa katsomassa, mitä HAMKin eri kampuksille kuuluu. Tämä kuva on Lepaalta. / Our mascot Hamksteri visited HAMK campuses in June. This photo is from Lepaa.


Opiskelijakunnan toimisto sijaitsee Visamäen kampuksella C-rakennuksen aulassa (huone 154). Työntekijät palvelevat sinua ma-pe klo 9-16. Palvelemme säännöllisesti myös muilla kampuksilla. Meidät tavoitat helposti myös erilaisten sähköisten kanavien kautta: voit ottaa yhteyttä esimerkiksi nettisivujemme (www.hamko.fi) chat-ikkunan kautta, sähköpostitse tai WhatsAppilla.

Opiskelijoiden etujen valvominen on opiskelijakunnan toiminnan sydän. Tavoitteena on opiskelijan aseman vahvistaminen ja pyrkimysten edistäminen niin HAMKissa, sen toimintapaikkakunnilla kuin valtakunnallisestikin. HAMKin opiskelijoiden etua valvotaan ja ajetaan monin tavoin: tuomalla opiskelijanäkökulma esiin HAMKin sisäisissä työryhmissä, vaikuttamalla paikallisiin päättäjiin ja huolehtimalla opiskelijaedustuksesta esimerkiksi HAMKin hallinnossa. Hallitus, edustajisto sekä opiskelijaedustajat pyrkivät kaikki tekemään HAMKista entistä paremman paikan opiskella.

Valkeakosken kampuksella / At Valkeakoski campus


Liittymällä jäseneksi tuet opiskelijatoimintaa sinun parhaaksesi

Opiskelijajärjestöt taistelevat opiskelijoiden etujen puolesta niin oman koulun hallinnossa kuin valtakunnallisestikin. Opiskelijakortin tilaamisen yhteydessä maksetulla jäsenmaksulla olet mukana tukemassa opiskelijatoimintaa sen kaikilla tasoilla ja hyötymässä toiminnan tuloksista. Jäsenmaksueuroilla esimerkiksi lisätään toimipisteesi viihtyvyyttä ja järjestetään tapahtumia.

Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä on valtakunnallinen opiskelijakortti. Kortilla todistat olevasi opiskelija ja näin ollen olet oikeutettu lukuisiin alennuksiin ja etuihin mm. matkustamisesta, ruuasta, vaatteista, elektroniikasta ja pääsylipuista. Opiskelijakorttia näyttämällä saa myös opiskelijahintaisen aterian kaikista KELAn ateriatuetuista ravintoloista. Uuteen opiskelijakorttiin voit liittää kätevästi myös maksuominaisuuden ja ISIC-ominaisuuden, jolloin korttisi toimii myös maksukorttina ja kansainvälisenä opiskelijakorttina. Korttia kannattaa aina kantaa mukana – kulman takana voi odottaa opiskelija-alennus!

Jäseneksi liittyminen ja kortin tilaaminen tapahtuu osoitteessa www.frank.fi/opiskelijakortti

Opiskelijakunnan kautta pääset itse osallistumaan yhteisten asioiden ajamiseen ja tuomaan opiskelijoiden näkökulmaa esille HAMKissa. Jo syyskuussa voit hakea mukaan edustajistoon. Opiskelijakunta kouluttaa lisäksi vuosittain n. 100 uutta tuutoria, ja voit hakea mukaan tuutoritoimintaan lokakuussa.  Edustajisto-, hallitus- ja tuutoritoiminnasta on mahdollista kerryttää opintopisteitä.

Opiskelijavaikuttaminen ei ole vain kokouksissa istumista — sen lisäksi, että pääset tuomaan kantasi esiin, opit myös paljon uutta, tapaat uusia tuttavuuksia ja saat mahdollisesti elinikäisiä ystäviä. Ilman opiskelijavaikuttajia opiskelijoiden näkemykset eivät tule esille HAMKissa ja koko Suomessa. Tule mukaan tekemään HAMKOsta sinunlaisesi opiskelijakunta!  

HAMKO – Just se, mitä tarvitset!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamksteri sai ystävän Riihimäen kampukselta. / Hamksteri made a friend at Riihimäki campus.


The base of all the Student Union’s activity is the students’ interest and welfare. The Student Union of Häme University of Applied Sciences a.k.a. HAMKO is for all HAMK students. HAMKO represents students especially on issues concerning the development of education and student welfare. It also keeps up the active student culture by organizing different kinds of events.

Student Union’s everyday activities are run by the Board, which is elected by the Council of representatives. Additionally, there are three staff members: two advisers responsible for things such as tutor activities, student welfare, member services and communications, and the Executive Director who plans and coordinates the operations and finances of the Student Union.

Student Union’s office is located in Visamäki campus, C-building’s lobby (room 154). Staff members will serve you on Mon-Fri at 9-16. We’ll also visit other HAMK campuses regularly. You’ll reach us through different channels, for example via the chat window on our website (www.hamko.fi), email or in WhatsApp.

Supervising students’ interests is the heart of the Student Union’s activity. Our goal is to strengthen the student’s position and advance their interests in HAMK, in its areas of activity and on a national level. The interests of HAMK students are supervised in many ways: by making students’ voice heard in the internal work groups, influencing the local decision-makers and by ensuring the student representation for example in HAMK’s administration. The Board, the Council of representatives and the student representatives all strive to make HAMK even better place to study.

A. W. Wahrenin rintakuva muuttui vähän aavemaiseksi. Kuva Forssan kampukselta. / Some scary ghost dude? No, actually just a bust of  A. W. Wahren at Forssa campus.

By becoming a member you’ll support the student activity for your own good

Student organizations fight for students’ rights both in school administration and on a national level. By paying the membership fee whilst ordering the student card you’ll support the student activity on all levels and benefit from the results as well. Membership fee is used, for example, to make your study campus more cosy and to organize events.

Student card is a sign of the Student Union’s membership. With the student card you’ll prove your student status and are eligible to numerous discounts and benefits from travelling, food, clothing, electronics, tickets and much more. You’ll also get discounted meal from all the student cafeterias. You can add a payment functionality to your student card, after which your card will work as a debit card. The international ISIC functionality can be added to this kind of card as well. It’s worth carrying your student card everywhere you go – there might be a student discount just around the corner!

Join the Student Union and order your student card online at https://frank.fi/en/student-card/

Through the Student Union you’ll make students’ voice heard in HAMK. Already in September you may stand for election in the Council of representatives 2017 election. Student Union also trains about 100 new tutors annually, and you can apply to become a tutor in October. It’s possible to gain ECTS from working in Board, Council of representatives or from being a tutor.

Student activity is not just sitting in the meetings — besides taking a stand, you’ll learn lots of new things, meet new people and possibly make lifelong friends. Without the student representatives the students’ point of view won’t come up in HAMK or in Finland. Join us and make HAMKO your kind of student union!

HAMKO – Just what you need!