maanantai 17. marraskuuta 2014

Kokemuksia tuutorina / Experiences as a tutor

On taas tullut se aika vuodesta kun uusien tuutorien rekrytointi on käynnissä. Alla Emma Kokkonen, toisen vuoden kestävän kehityksen opiskelija kertoo omista kokemuksistaan tuutorina. Hakuaikaa tuutoriksi on tämän viikon perjantaihin 21.11. asti ja uudet tuutorit valitaan haastatteluissa seuraavien viikkojen aikana. 

”Kun vuosi sitten syksyllä aloitin opiskeluni, oli minulla heti vahvasti ajatuksena, että haluan tuutoriksi. Itse pommitin tuutoreitani sähköposteilla jo kesällä ennen koulun alkua, myös koulun alettua olivat he korvaamaton tuki. Päätin, että haluan itse olla myös osana tätä tärkeää työtä.
Tuutorin on pidettävä ihmisten kanssa oleilusta, mutta muuten ei ole mitään tiettyä mallia, johon tuutoriksi haluavan tulisi mahtua. Tuutoroitavissa on erilaisia ihmisiä, joten on vaan etu, että myös tuutoreista löytyy monipuolisesti erilaisia persoonia.
Varsinaisesti tuutoriurani alkoi viime maaliskuun tuutorikoulutuksessa. Kaksipäiväinen koulutus oli huippukokemus, jossa opittiin paljon ja jossa meistä kasvatettiin hyviä tuutoreita. Koulutus oli täynnä upeita ihmisiä ja uusia kaverisuhteita syntyi yli koulutusohjelma- ja kampusrajojen.

Kevään koulutus, kesällä tehdyt suunnitelmat ja koulutuksen toinen osio ennen koulun jatkumista valmistivat meidät tuutorit syksyn koitoksiin. Omalla kohdallani yksi syksyn jännittävimmistä päivistä oli varmasti uusien tulokkaiden ensimmäinen päivä. Vaikka jännitti, olin myös hyvin innoissani tapaamaan heidät. Muutenkin olen nauttinut todella paljon ryhmäyttävän toiminnan järjestämisestä. On myös ollut ihan huippua osallistua ykkösten kanssa tapahtumiin, kuten Evo starttiin.

Tähän mennessä olen oppinut todella paljon itsestäni, enkä ole vielä edes tuutorikauteni puolivälissä. Itsevarmuuteni esiintymisessä ja heittäytymisessä uusiin asioihin on kasvanut. Ja koukkuunhan minä olen tähän hommaan jäänyt: vuodenvaihteessa aloitan Forssan kampustuutorin pestissä.
Suosittelen kaikille tuutoriksi ryhtymistä! Tuutorointi on vastuullinen tehtävä, mutta tukea ja apua on saatavilla. Kukaan ei jää pyörittämään toimintaa yksin. Aika, jonka toiminta vie, maksaa itsensä kokemuksena moninkertaisena takaisin.”It is again that time of year when regruitment for new tutors is going on. Next Emma Kokkonen, second year student in degree program of sustainable development tell about her experiences as a tutor. Time to apply for tutorship is till this weeks Friday, 21.11. and the new tutors are decided in interviews during following weeks.

“When I started me studies, I knew from day one that I want to became a tutor. Even before school started I sent emails to my tutors during summer, and also when the school started tutors were priceless help at school. I decided that I also want to be part of this important work.

It is required from tutor that you like hanging out with people, but except of that there is no one given model or type for tutor. People who are tutored are different kind, so it is advantage that also tutors are not all the same.

My tutoring career started officially on last March in the tutor basic training. Two days long training was awesome experience, where I learned a lot, and where we were trained to be good tutors. The basic training was full of fantastic people and new friendships were made cross different degree programs and campuses.

Basic training at spring, plans made during summer and second part of tutor basic training before next semester prepared us for duties of fall. Personally one of the most exciting days was the definitely the first day of freshmen. Though it was scary, I was also very excited to meet them. As it is I have enjoyed organizing grouping activies. Also it has been great to took part to all kind of event with fresmen, like for example Evo Start.

So far, I have learned a lot about myself, and my tutoring time is not even in half way. My self-confidence when performing and sticking one's neck out has grown up. Seems to be that I am hooked for tutoring: from the beginning of next year I start working as campus tutor of Forssa.

I can recommend applying for tutorship for everyone! Tutoring is duty with great responsibility, but support and help are always available. No-one is left alone to run the things. The time tutoring takes, pays back many times.”


perjantai 14. marraskuuta 2014

Millaista on toimia HAMKO:n hallituksessa? / What it’s like to work in HAMKO’s Board?

Kun aktiivista hallituskautta on jäljellä noin kuukausi ja uusien hallituslaisten rekrytointi on parhaillaan käynnissä, lienee sopiva aika pysähtyä hetkeksi miettimään kulunutta vuotta. Millaista oikein on toimia opiskelijakunnan hallituksessa?

Vuoden alussa tutustutaan ensin omaan hallitusporukkaan sekä organisaatioon ja sen käytäntöihin. Sen jälkeen vuorossa on FUAS-opiskelijakunnat ja sitten opiskelijakunnat ympäri Suomen. Nämä uudet kontaktit saavat liikkumaan omien opiskelijatapahtumien ulkopuolelle. Yhtäkkiä huomaat tutustuneesi uskomattoman moneen upeaan opiskelija-aktiiviin.

Kaikki saavat hallituksessa omat vastuualueensa; voit olla vastuussa esimerkiksi opiskelijapalautejärjestelmistä, tapahtumista, liikunnasta, kv- ja monimuoto-opiskelijoista, opiskeluterveydenhuollosta tai tuutoroinnista. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse selvitä näistä yksin vaan kaikki auttavat ja osallistuvat tarpeen mukaan. Tulevana vuonna tehtävät koostuvat enemmänkin projekteista, joita toteutetaan aina muutaman hengen tiimeissä.

En väitä, etteikö hallitustoiminta veisi aikaa. Tänä vuonna on tullut istuttua hallituksen ja edustajiston kokouksissa noin 60 tuntia, käytettyä muutamia viikonloppuja evakkoihin ja seminaareihin, reissattua ympäri Suomea ja käytyä kaikilla HAMK:in kampuksilla. Lisäksi on hoidettava omien vastuualueiden tuomat tehtävät. Onneksi hallitustovereilta saa apua kun sitä pyytää.

Koko hallituskausi on jatkuvaa perehtymistä ja uuden oppimista. Opit kokouskäytänteet, talousarvion lukemisen ja lukemattoman määrän lyhenteitä, opit esiintymään ja debatoimaan, opit uutta myös itsestäsi ja huomaat jopa vahingossa seuraavasi politiikkaa.

Huomaan ajoittaista haikeutta tämän vuoden hallituslaisissa, itseni mukaan lukien. Vaikka nyt menossa on kauden kiireisimmät hetket, voin ilolla todeta, että hallitustoiminta on tarjonnut ehkä opiskeluaikani rikkaimman vuoden.

Janika Poltinoja
Hallituksen varapuheenjohtaja


Hallitukseen voit hakea mikäli olet opiskelijakunnan jäsen. Hae lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen tj@hamko.fi 20.11.2014 kello 17:00 mennessä tai tulemalla paikan päälle edustajiston järjestäytymiskokoukseen 20.11.2014 kello 18:00 Hämeenlinnaan Visamäen kampuksen A-rakennuksen valtuustosaliin.


Hallitus suunnittelee ensi vuoden toimintoja. / The Board plants next year's activities.


----------------------------------------------

Now that there’s about one month left of active Board term and the recruitment of new Board members is on, it’s good to take a look at the past year. What is it like to work in the Student Union’s Board?

At the beginning of the year you get to know other Board members and also the organization and the practices. After this it’s time for FUAS student unions and other student unions all around Finland. These new contacts get you to move outside your own student events. Suddenly you know so many wonderful and active student representatives.

Everyone in the Board gets their own fields of responsibility; you can for example be in charge of student feedback systems, events, sports, international and multiform students, student welfare or tutoring. No one has to make it on their own, because everyone will help and participate. In the next year the tasks will be more like projects, which are carried out in teams of a few members.

I’m not saying that the Board activities wouldn’t take time. This year I’ve spent sitting in Board’s and Council of representatives’ meetings approximately 60 hours, a few weekends in Board “evacuees” and seminars and traveled around Finland and all other HAMK campuses. Besides this you have to take care of the tasks of your own area of responsibility. Luckily I’ve got help from Board mates when I’ve asked.

The whole Board term is continuous learning of new things. You learn meetings practices, reading the budget draft, numerous amounts of acronyms and to perform and debate. You’ll also learn new things about yourself and you might even keep an eye on politics by accident.

I notice occasional sadness in this year’s Board members, me included. Even though it’s the busiest time of the term, I can gladly say that the Board activities have given me perhaps the richest year of my studentship.

Janika Poltinoja
Board’s vice president


You can apply to Board positions if you are a member of the Student Union. Apply by sending a free-form application to tj@hamko.fi by 20.11.2014, 17 o’clock or come to Council of representatives’ organizing meeting 20.11.2014 at 18 o’clock (Hämeenlinna, Visamäki, A-building, Valtuustosali hall).

Tämän vuoden hallitus kesäevakossa. / This year's Board in summer "evacuee".