keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Opiskelijaedustajien haku yksiköiden johtoryhmiin alkaa pian / Applying to become a student representative in school’s management groups starts soon

Hyvä opiskelija,

Tiedätkin varmaan, että HAMKin koulutusohjelmat on jaettu yksiköihin. Esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelma kuuluu yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen yksikköön (YRLI) ja kestävän kehityksen koulutusohjelma kuuluu biotalouden yksikköön (BIOS). Jos tunnet nyt piston sydämessäsi, etkä ole aivan varma, mihin yksikköön oma koulutusohjelmasi kuuluu, löydät jaottelun tästä: Yksiköt koulutuksineen

Parasta yksiköissä on se, että niissä jokaisessa on oma johtoryhmänsä ja jokaisessa johtoryhmässä on opiskelijaedustajat HAMKin opiskelijoista! Opiskelijoilla on siis mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman koulutuksensa, yksikkönsä ja kampuksensa asioihin tasa-arvoisena johtoryhmän jäsenenä. Opiskelijaedustaja toimii kanssaopiskelijoidensa äänitorvena ja on tärkeä osa koulutuksen kehittämisessä HAMKissa.

Kuluneen vuoden ajan opiskelijaedustajina ovat toimineet biotalouden yksikössä Hannele Maijala ja Anna-Mari Rajala, hyvinvointiosaamisen yksikössä Kiia Tyni ja Elina Järvinen, teknologiaosaamisen yksikössä Tommi Laitinen ja Sahil Shah ja yrittäjyys- ja liiketoiminnan yksikössä Sara Holm ja Mika Tuominen. Heiltä voit kysyä tarkemmin, millainen vuosi heillä on takanaan oman yksikkönsä johtoryhmässä. Biotalouden yksikön opiskelijaedustaja Hannele Maijala kuvailee vastuutehtäväänsä näin:

“Opiskelijaedustajana toimiminen Biotalouden johtoryhmässä on opettanut käsittelemään HAMKiin liittyviä asioita laajempina kokonaisuuksina ja liittämään palautetta eri asiayhteyksiin. Johtoryhmässä työskentelyn avulla on oppinut tarkentamaan omaa itseilmaisuaan sekä viestimään tehokkaammin. Johtoryhmässä työskentely ei vie liikaa aikaa, mutta sieltä saa halutessaan kerättyä monenlaista oppia, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Suosittelen siis hakeutumista hommaan!”

Haku yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajaksi aukeaa torstaina 23.2. klo 12. Hakuohjeet löydät torstaina opiskelijakunta HAMKOn nettisivujen tiedotteesta. 

Terkuin,

Maija Kranni 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Laatu ja palaute

----------------------------------------------------------------------------------------

Dear student,

You might know that the degree programmes of HAMK are divided into schools. For example, Business Administration is a part of School of Entrepreneurship and Business and Sustainable Development belongs to School of Bioeconomy. If you aren’t quite sure in which school your own degree programme belongs to, please check it from here: School and Degree Programmes

The best thing in schools is that they all have their own management group and every management group have their own student representatives. So the students of HAMK have a change to affect their own degree programme, school and campus. The student representative is the voice of fellow students and important part of developing HAMK’s education. 

During the past year the student representatives of School of Bioeconomy were Hannele Maijala and Anna-Mari Rajala, School of Wellbeing had Kiia Tyni and Elina Järvinen, School of Teghnology had Tommi Laitinen and Sahil Shah and School of Entrepreneurship and Business had Sara Holm and Mika Tuominen as their student representatives. You may ask them about their year as student representative. Representative of School of Bioeconomy Hannele Maijala describes the task:

“Being a student representative has taught me to handle things on a larger scale and link the feedback to different contexts. I’ve learned to define my self-expression and communicate more effectively. Working in the management group doesn’t take too much time but you can learn a lot if you want to, and I’m sure that it’s beneficial in the future. I truly recommend applying to become a student representative in your school’s management group!”

Application period starts on Thursday 23.2. at 12 o’clock. You can find the directions how to apply on Thursday from HAMKO's website.

Best regards,

Maija Kranni
The Student Union of Häme University of Applied Sciences
Quality and feedback

Sara Holm & Mika Tuominen

maanantai 13. helmikuuta 2017

Mitä HAMKO puuhaili tammikuussa? / What was HAMKO up to in January?

Kausi 2017 alkoi ryminällä. Muuttuva opiskelijakuntakenttä, prosessimalliin siirtyminen ja uuden jäsenrekisterin käyttöönotto toivat oman lisänsä tapahtumarikkaaseen tammikuuhun.

Rahtijärven perehdytyksen jälkeen järjestettiin vuoden ensimmäinen HAMKO on the road -kampuskiertue, jolla uudet toimijat pääsivät vanhan hallituksen johdolla ständeilyn makuun Lahdensivun, Riihimäen ja Valkeakosken kampuksilla.

Hallituksen jäsenet osallistuivat ensimmäisiin johto- ja työryhmätapaamisiinsa ja kävivät Virroilla tutustumassa Länsi-Suomen opiskelijakunta-aktiiveihin.

Kumppanitiimi käynnisteli kumppanitoimintaa järjestämällä tapaamisen paikallis- ja opiskelijayhdistysten puheenjohtajien kanssa ja viikolla 4 hallitus kokoontui kahteen työskentelypäivään valmistelemaan opiskelijakunnan kuntavaali- ja poliittista ohjelmaa. Kuukausi paketoitiin Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n järjestämällä Lähtölaukaus -risteilyllä.

- Mikael Laitinen

-------------------------------------------------------------------------------

The term of 2017 started with a bang. A changing student union field, the switch over to a process-oriented model of action and the introduction of a new member register added their own taste to the eventful January.

This year's first HAMKO on the road campus tour took place in Lahdensivu, Riihimäki and Valkeakoski after a three-day orientation in Rahtijärvi. New operatives got their first taste of being at HAMKO stand with help from members of the last year's Board.

Around that time, Sara, Niko and Mikael got to know actors from Western Finland in Virrat. Members of the Board also took part in their first working group and executive committee meetings.

Our partner association team began their work by arranging a meeting with all chairspersons of student associations in HAMK's area.

On week 4 the Board gathered for two office days to prepare the Student Union's political and municipal election programs. The month was wrapped up at the Lähtölaukaus cruise arranged by University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK.

- Mikael Laitinen