keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Opiskelijakulttuuria Osa 1. / Student Culture Part 1.


Mitä on opiskelijakulttuuri? Onko se vain sanahelinää tuutoreiden suusta vai onko sitä oikeasti olemassa?

HAKOn Kastajaiset 2014


Opiskelijakulttuuriin liitetään usein haalarit ja alkoholipitoiset tapahtumat, kuten kastajaiset tai tursajaiset. Opiskelijahaalareiden käyttöön liittyy paljon eri käytänteitä ja sääntöjä, joista YLE uutisoikin muutama päivä sitten. Hämeen ammattikorkeakoulussakin uudet opiskelijat ovat päässeet jo sovittamaan yllensä uunituoreita haalareita, ja osalle on niihin jo muutamia merkkejäkin siunaantunut. Haalarikansaa onkin nähtävissä seuraavan kerran suuressa määrin Hämeen katukuvassa opiskelijakunnan järjestämässä Alkupamaus-tapahtumassa, jossa voit bongata vaikka HAMKin vararehtorin Risto Salmisen nuo ylväät haalarit yllänsä. Siispä kaivakaa haalarinne kaapista ja lähtekää torstaina juhlimaan muiden opiskelijoiden ja opiskelijamielisten kanssa Alkupamaukseen, älkääkä unohtako osallistua Ryöminki-rastiradalle. Voittajille on luvassa jälleen hienoja palkintoja.
Lisäksi YLE uutisoi myös toisesta vahvasti opiskelijakulttuuriin liitetystä asiasta, bilettämisestä runsaan alkoholinkäytön säestämänä. Alkoholinkäyttö opiskelijoiden keskuudessa, sekä mahdollisten alkoholittomien tapahtumien järjestäminen on ollut esillä jo pitkään. Alkoholittomien tapahtumien järjestämisessä on usein kohdattu se ongelma, etteivät opiskelijat osallistu niihin. Ainoana poikkeuksena ovat liikuntatapahtumat. Toivommekin teiltä siis villejä ja uusia ideoita siitä, millaisia tapahtumia voisimme järjestää ilman alkoholia niin, että niissä olisi yhteisöllisyyttä sekä hauskanpitoa ja että joku niihin jopa osallistuisi. Näitä ideoita voi lähettää mm. sähköpostilla osoitteeseen hamko@hamko.fi ja pyrimme niitä mahdollisuuksiemme mukaan lähteä järjestämään.

Ottakaa ilo irti opiskeluajastanne, sillä sitä aikaa ette enää takaisin saa.

Rakkain terveisin ystävänne Jaakko Salminen (Hallituksen jäsen, tapahtumat ja opiskelija-asuminen) ja Riku Kemppinen (Hallituksen puheenjohtaja)


__________________________________________________________

What is student culture? Is it just words you hear from your tutors or does it really exists?


Loppurysäys 2014

Student culture usually involves wearing overalls and alcoholic events such as kastajaiset and tursajaiset (initiation parties). There are many codes considering overalls, about which YLE wrote few days ago. In HAMK University of Applied Sciences new students have been able to try on their brand new overalls and some of them have already few patches on them. Numerous students in overalls can be seen next time in Häme when the Student Union organizes the Alkupamaus event, where you can also see HAMK’s vice president Risto Salminen wearing those glorious overalls. So dig around in your closet and take your overalls and head to celebrate in Thursday with other students and student minded to Alkupamaus. Don’t forget the Ryöminki checkpoint tour. The Winner takes it all!
YLE wrote also about another heavily student culture associated thing: partying under the influence of alcohol. The use of alcohol among students and possible organizing of non-alcoholic events has been on topic for a long time. When we have organized non-alcoholic events there has often been a problem that no one ever shows up. Only exceptions to this are the sport events. So what we hope from you is that you’d give us new and wild ideas about what kind of events we should organize, so that they bring up community and having fun and that some might even participate. You can send these ideas through email to hamko@hamko.fi . We try to organize them if possible.

Remember to make the most of your studying time, because that time you’ll never get back.

With loving greetings your friends Jaakko Salminen ( Board member, events and student housing) and Riku Kemppinen (President)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti