perjantai 14. marraskuuta 2014

Millaista on toimia HAMKO:n hallituksessa? / What it’s like to work in HAMKO’s Board?

Kun aktiivista hallituskautta on jäljellä noin kuukausi ja uusien hallituslaisten rekrytointi on parhaillaan käynnissä, lienee sopiva aika pysähtyä hetkeksi miettimään kulunutta vuotta. Millaista oikein on toimia opiskelijakunnan hallituksessa?

Vuoden alussa tutustutaan ensin omaan hallitusporukkaan sekä organisaatioon ja sen käytäntöihin. Sen jälkeen vuorossa on FUAS-opiskelijakunnat ja sitten opiskelijakunnat ympäri Suomen. Nämä uudet kontaktit saavat liikkumaan omien opiskelijatapahtumien ulkopuolelle. Yhtäkkiä huomaat tutustuneesi uskomattoman moneen upeaan opiskelija-aktiiviin.

Kaikki saavat hallituksessa omat vastuualueensa; voit olla vastuussa esimerkiksi opiskelijapalautejärjestelmistä, tapahtumista, liikunnasta, kv- ja monimuoto-opiskelijoista, opiskeluterveydenhuollosta tai tuutoroinnista. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse selvitä näistä yksin vaan kaikki auttavat ja osallistuvat tarpeen mukaan. Tulevana vuonna tehtävät koostuvat enemmänkin projekteista, joita toteutetaan aina muutaman hengen tiimeissä.

En väitä, etteikö hallitustoiminta veisi aikaa. Tänä vuonna on tullut istuttua hallituksen ja edustajiston kokouksissa noin 60 tuntia, käytettyä muutamia viikonloppuja evakkoihin ja seminaareihin, reissattua ympäri Suomea ja käytyä kaikilla HAMK:in kampuksilla. Lisäksi on hoidettava omien vastuualueiden tuomat tehtävät. Onneksi hallitustovereilta saa apua kun sitä pyytää.

Koko hallituskausi on jatkuvaa perehtymistä ja uuden oppimista. Opit kokouskäytänteet, talousarvion lukemisen ja lukemattoman määrän lyhenteitä, opit esiintymään ja debatoimaan, opit uutta myös itsestäsi ja huomaat jopa vahingossa seuraavasi politiikkaa.

Huomaan ajoittaista haikeutta tämän vuoden hallituslaisissa, itseni mukaan lukien. Vaikka nyt menossa on kauden kiireisimmät hetket, voin ilolla todeta, että hallitustoiminta on tarjonnut ehkä opiskeluaikani rikkaimman vuoden.

Janika Poltinoja
Hallituksen varapuheenjohtaja


Hallitukseen voit hakea mikäli olet opiskelijakunnan jäsen. Hae lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen tj@hamko.fi 20.11.2014 kello 17:00 mennessä tai tulemalla paikan päälle edustajiston järjestäytymiskokoukseen 20.11.2014 kello 18:00 Hämeenlinnaan Visamäen kampuksen A-rakennuksen valtuustosaliin.


Hallitus suunnittelee ensi vuoden toimintoja. / The Board plants next year's activities.


----------------------------------------------

Now that there’s about one month left of active Board term and the recruitment of new Board members is on, it’s good to take a look at the past year. What is it like to work in the Student Union’s Board?

At the beginning of the year you get to know other Board members and also the organization and the practices. After this it’s time for FUAS student unions and other student unions all around Finland. These new contacts get you to move outside your own student events. Suddenly you know so many wonderful and active student representatives.

Everyone in the Board gets their own fields of responsibility; you can for example be in charge of student feedback systems, events, sports, international and multiform students, student welfare or tutoring. No one has to make it on their own, because everyone will help and participate. In the next year the tasks will be more like projects, which are carried out in teams of a few members.

I’m not saying that the Board activities wouldn’t take time. This year I’ve spent sitting in Board’s and Council of representatives’ meetings approximately 60 hours, a few weekends in Board “evacuees” and seminars and traveled around Finland and all other HAMK campuses. Besides this you have to take care of the tasks of your own area of responsibility. Luckily I’ve got help from Board mates when I’ve asked.

The whole Board term is continuous learning of new things. You learn meetings practices, reading the budget draft, numerous amounts of acronyms and to perform and debate. You’ll also learn new things about yourself and you might even keep an eye on politics by accident.

I notice occasional sadness in this year’s Board members, me included. Even though it’s the busiest time of the term, I can gladly say that the Board activities have given me perhaps the richest year of my studentship.

Janika Poltinoja
Board’s vice president


You can apply to Board positions if you are a member of the Student Union. Apply by sending a free-form application to tj@hamko.fi by 20.11.2014, 17 o’clock or come to Council of representatives’ organizing meeting 20.11.2014 at 18 o’clock (Hämeenlinna, Visamäki, A-building, Valtuustosali hall).

Tämän vuoden hallitus kesäevakossa. / This year's Board in summer "evacuee".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti