keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Opiskelijaedustajien haku yksiköiden johtoryhmiin alkaa pian / Applying to become a student representative in school’s management groups starts soon

Hyvä opiskelija,

Tiedätkin varmaan, että HAMKin koulutusohjelmat on jaettu yksiköihin. Esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelma kuuluu yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen yksikköön (YRLI) ja kestävän kehityksen koulutusohjelma kuuluu biotalouden yksikköön (BIOS). Jos tunnet nyt piston sydämessäsi, etkä ole aivan varma, mihin yksikköön oma koulutusohjelmasi kuuluu, löydät jaottelun tästä: Yksiköt koulutuksineen

Parasta yksiköissä on se, että niissä jokaisessa on oma johtoryhmänsä ja jokaisessa johtoryhmässä on opiskelijaedustajat HAMKin opiskelijoista! Opiskelijoilla on siis mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman koulutuksensa, yksikkönsä ja kampuksensa asioihin tasa-arvoisena johtoryhmän jäsenenä. Opiskelijaedustaja toimii kanssaopiskelijoidensa äänitorvena ja on tärkeä osa koulutuksen kehittämisessä HAMKissa.

Kuluneen vuoden ajan opiskelijaedustajina ovat toimineet biotalouden yksikössä Hannele Maijala ja Anna-Mari Rajala, hyvinvointiosaamisen yksikössä Kiia Tyni ja Elina Järvinen, teknologiaosaamisen yksikössä Tommi Laitinen ja Sahil Shah ja yrittäjyys- ja liiketoiminnan yksikössä Sara Holm ja Mika Tuominen. Heiltä voit kysyä tarkemmin, millainen vuosi heillä on takanaan oman yksikkönsä johtoryhmässä. Biotalouden yksikön opiskelijaedustaja Hannele Maijala kuvailee vastuutehtäväänsä näin:

“Opiskelijaedustajana toimiminen Biotalouden johtoryhmässä on opettanut käsittelemään HAMKiin liittyviä asioita laajempina kokonaisuuksina ja liittämään palautetta eri asiayhteyksiin. Johtoryhmässä työskentelyn avulla on oppinut tarkentamaan omaa itseilmaisuaan sekä viestimään tehokkaammin. Johtoryhmässä työskentely ei vie liikaa aikaa, mutta sieltä saa halutessaan kerättyä monenlaista oppia, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Suosittelen siis hakeutumista hommaan!”

Haku yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajaksi aukeaa torstaina 23.2. klo 12. Hakuohjeet löydät torstaina opiskelijakunta HAMKOn nettisivujen tiedotteesta. 

Terkuin,

Maija Kranni 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Laatu ja palaute

----------------------------------------------------------------------------------------

Dear student,

You might know that the degree programmes of HAMK are divided into schools. For example, Business Administration is a part of School of Entrepreneurship and Business and Sustainable Development belongs to School of Bioeconomy. If you aren’t quite sure in which school your own degree programme belongs to, please check it from here: School and Degree Programmes

The best thing in schools is that they all have their own management group and every management group have their own student representatives. So the students of HAMK have a change to affect their own degree programme, school and campus. The student representative is the voice of fellow students and important part of developing HAMK’s education. 

During the past year the student representatives of School of Bioeconomy were Hannele Maijala and Anna-Mari Rajala, School of Wellbeing had Kiia Tyni and Elina Järvinen, School of Teghnology had Tommi Laitinen and Sahil Shah and School of Entrepreneurship and Business had Sara Holm and Mika Tuominen as their student representatives. You may ask them about their year as student representative. Representative of School of Bioeconomy Hannele Maijala describes the task:

“Being a student representative has taught me to handle things on a larger scale and link the feedback to different contexts. I’ve learned to define my self-expression and communicate more effectively. Working in the management group doesn’t take too much time but you can learn a lot if you want to, and I’m sure that it’s beneficial in the future. I truly recommend applying to become a student representative in your school’s management group!”

Application period starts on Thursday 23.2. at 12 o’clock. You can find the directions how to apply on Thursday from HAMKO's website.

Best regards,

Maija Kranni
The Student Union of Häme University of Applied Sciences
Quality and feedback

Sara Holm & Mika Tuominen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti