perjantai 10. lokakuuta 2014

Hikeä ja hauskoja muistoja / Sweat yourself good memories

Opiskelu on rankkaa, eikö? Henkinen hyvinvointi laitetaan oikein kunnolla koetukselle. Onneksi kuitenkin luennoilla istumisen vastapainona opiskelijoille tarjotaan erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Osana korkeakoulun palveluita HAMK tarjoaa opiskelijoille eri tapoja tutustua niihin tuttuihin ja ennestään tuntemattomiin urheilulajeihin sekä verkostoitua muihin samanhenkisiin opiskelijoihin. Myös HAMKO haluaa kantaa kortensa kekoon tarjoamalla liikkumiseen kannustavia tapahtumia ainaisen rellestämisen vastapainoksi. Toisin sanoen, tarjontaa on, mutta miten innostamme opiskelijat mukaan, oli kyse sitten rellestämisestä tai sporttaamisesta? Erityisesti niiden arempien ystäviemme mukaan houkutteleminen mietityttää.
 
HAMKOn kouluttamilla tuutoreilla on tärkeä tehtävä edustaa HAMKia ja saada uudet opiskelijat osaksi opiskelijayhteisöä. Jo koulutuksesta lähtien tuutoreita on kannustettu ottamaan juuri nämä aremmatkin yksilöt siipiensä alle.  Tuutoreiden kanssa kaveeraaminen madaltaa ujompienkin kynnystä lähteä mukaan erinäisiin tapahtumiin mm. Fuksilenkeille, joita tuutorit pitävät. Fuksilenkkien tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille mahdollisuus matalan kynnyksen liikuntaan ja saada jokaisen viikko käyntiin ns. neutraalissa ympäristössä uusien opiskeluystävien kanssa.
 
Fuksilenkkejä pyritään pitämään säännöllisesti joka viikko. Ketään ei pakoteta mukaan liikkumaan, mutta jokaiselle innokkaalle löytyy tilaa. Fuksilenkit ovat hyvä tapa kasvattaa luokan keskinäistä luottamusta, sillä tsemppaaminen ja kannustaminen suorituksiin lenkkeilyn merkeissä, kohottaa yhteishenkeä myös opiskeluympäristössä työskennellessä. Lenkit ovat myös hyvä tapa tutustua luokkakavereihin koulun ulkopuolella. Heistä voi löytyä tuki ja turva isompiinkin tapahtumiin lähtiessä.
 
Uusien opiskelijoiden ohella myös tuutorit tai muu järjestävä taho saavat yhtälailla nauttia tapahtuman luomasta yhteisöllisyyden tunteesta.
 
Urheilutapahtumat eivät kuitenkaan ole ainoa tapa baarien ulkopuolella luoda uusia tuttavuuksia. Muun muassa KV-iltojen kaltaiset tapahtumat ovat oiva keino siihen. KV-illat ovat HAMKOn järjestämiä tapaamisia HAMKO loungella, joiden tavoitteena on tuoda eri kulttuuritaustaisia ihmisiä lähemmäs toisiaan. Iltojen sisältö vaihtelee, mutta hyvä mieli on yhtenäinen tekijä eri iltojen välillä. Kaikki ovat mitä tervetulleimpia KV-iltoihin, oli sitten kansainvälinen opiskelija tai ei. Kuten Fuksilenkkien kaltaisissa urheilutapahtumissa, myös KV-illoissa into ja halukkuus ovat tärkeitä tekijöitä iltojen jatkuvuuden kannalta. Mitä vahvempi pohja illoilla on sitä helpommin uudet ihmiset lähtevät mukaan!
 
Hyvä asia opiskelijoita yhtenäistävissä tapahtumissa on se, ettei sinun tarvitse olla ammattilaisurheilija taikka Laudaturin englannista kirjoittanut, jotta voisit osallistua tapahtumiimme. Tapahtumien ideana on verkostoitua ja löytää oma paikkansa opiskelijayhteisössä, sama se mistä lähtökohdista ponnistatkaan!
 
Informaatiota HAMKOn tarjoamista vaihtoehtoisista tapahtumista löydät nettisivuiltamme www.hamko.fi tai kysymällä suoraan:
emma.salminen@hamko.fi (Liikunta)
lotta.santala@hamko.fi.
 
-------------------------------------------------
 
Studying is hard, isn't it? Your mental health is really under some pressure. Luckily one part of HAMK services is to offer its students different sports and ways for exercise and by that, chances to get to know new people.  As a student union of HAMK, HAMKO wants also improve student's welfare by organising sport events next to all the partying.  So the problem is not in the variety of events, it's how to get students to participate. Especially, how to get the most insecure ones to join?
 
HAMKO's tutors have important duty to represent HAMK's students and make new students feel like they are part of the student association. From the beginning of the tutor training, our tutors are guided to take these insecure students part of the group and courage them to participate more. For example Freshman runs, which our tutors arrange, are a great way to interact with your class mates. The goal of the Freshman runs is to offer new ways to make friends and build up the team spirit among the class in a neutral environment.
 
Freshman runs are held regularly every week and no one is forced to participate but of course there is always room for one more!
 
Cheering one another during the runs lifts up the team spirit and makes your studying also more enjoyable. By finding the safety net from the people you’re studying with makes your own life during your studies little bit easier and who knows, you might want to participate in bigger events as well!
But let’s not forget that sport events aren’t the only way to make new friends outside bars. HAMKO’s international evenings are fine way to do that also. Like mentioned, these evenings are held by HAMKO at HAMKO lounge (Visamäki, B-building). Their main interest is to bring people from different cultures closer to each other. The content of the evenings changes every time but the main idea stays.
 
As well as in the Freshman runs, the enthusiasm of the participants and it’s voluntary nature guarantee the people will enjoy and come again. So join us to inspire others to come as well, because one good thing for sure is that you don’t need to be a professional athletic or manage English perfectly to be part of our events!
 
More information you can find from HAMKO’s webpage www.hamko.fi/en or by contacting us:
emma.salminen@hamko.fi (sports)
lotta.santala@hamko.fi (international affairs)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti